• 2020-11-30 - Bekräftad smitta inom vård och omsorg
  Avstå från besök för att hejda spridning


 • 2020-11-26 - Tierps kommun har bytt telefonisystem

 • 2020-11-17 - Gemensamt arbete för en tryggare miljö

 • 2020-11-13 - KF i korthet 3 november 2020

 • 2020-11-13 - Information om coronaviruset

 • 2020-11-09 - Nya cykelparkeringar med tak klara vid Örbyhus station

 • 2020-11-02 - Projekt för mer lokalproducerad mat är igång

 • 2020-10-16 - Minister fullmatad med kulturarv och motion

 • 2020-10-09 - Landshövdingen på coronasäkert besök vid Hjällsjön i Söderfors

 • 2020-10-02 - KF i korthet 22 september 2020

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Förskola och utbildning

Jonas Albonius, rektor för Högbergsskolan.

VVS och Handels - två nya lärlingsprogram på Högbergsskolan

Högbergsskolan utökar sitt programutbud med två lärlingsutbildningar inom VVS- och fastighet samt Handels- och administration från hösten 2019.

-Vi breddar vårt utbud vilket möjliggör för fler elever att studera på hemmaplan, säger rektor Jonas Albonius.

 På tisdagen sade Tierps kommunstyrelse ja till att utöka programutbudet. Satsningen ryms inom skolans befintliga budgetram och innebär ingen fördyring för verksamheten. Förslaget att utöka utbudet kommer från skolledningen vid Högbergsskolan. De har sett ett behov både hos elever men också hos lokala företagare.

-Lokala VVS-företag har hört av sig till oss för ett samarbete då det finns ett stort rekryteringsbehov, säger Jonas Albonius.

När det gäller Handels- och administration så förklarar Albonius att det idag finns flera kommunelever som läser detta program på andra orter. En förhoppning är att fler elever ska välja att läsa på hemmaplan. Högbergsskolan har varit i kontakt med handelsföretag i Tierps kommun och de är positiva till att ta emot lärlingselever.

Att studera på en lärlingsutbildning innebär att cirka 50 procent av studietiden är förlagd till en arbetsplats. Eleverna läser alla yrkeskurser på arbetsplatsen. Övriga kurser läser samtliga lärlingselever tillsammans på Högbergsskolan. Redan idag har Högbergsskolan omvandlat inriktningen Lastbil och Mobila maskiner inom Fordonsprogrammet till gymnasiallärling från år 2.

-Lärlingsutbildningar möjliggör för oss att erbjuda fler program där vi inte kan fylla en full klass. Vissa elever vill också ut mer i arbetslivet och arbeta mer praktiskt.

I dagsläget väljer ca 45 procent av Tierps kommuns niondeklassare att studera på hemorten. Inför höststarten 2018 så fyllde Högbergsskolan alla sina program.

-Det siktar vi på att göra även nästa år, säger Jonas Albonius hoppfullt.