• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Fritid, kultur och friluftsliv

Aktiviteter och konst engagerade mest under dialog

Torget, skateparken och den konstnärliga utformningen väckte mest engagemang när det blivande Kulturhuset Möbelns utemiljö diskuterades under dialogen i december. Solstolar och en pulkabacke var några av förslagen från mötesdeltagarna på Tierps bibliotek.

Adam Nyström, arkitekt i Tierps kommun, tar med sig de nämnda förslagen till projektledningsgruppen för Kulturhuset Möbeln. Han sa att på Torget kan det bli aktuellt med sittmurar eller andra större arrangemang snarare än enskilda stolar, men att konstruktionen kanske kan ändras så att det blir lättare att sola. När det gäller pulkabacken kan det möjligen gå att lösa genom att ta tillvara snö från snöröjningen. En annan idé från en mötesdeltagare var att ordna en lekpark på platsen. Enligt förslaget för utemiljön kommer Torget att finnas vid kulturhusets framsida, mittemot järnvägen.

Smidigt besöksmål för skejtare

Ett annat område som diskuterades under kvällen var skateparken. Enligt förslaget för utemiljön byggs den på Kulturhuset Möbelns baksida, vid Grevegatan. En mötesdeltagare tog upp att en skatepark nära tågstationen skulle uppskattas av turnerande skejtare. De väljer ofta platser som är lätta att ta sig till. En annan reaktion var att i förslaget ser parken liten ut. Adam sa att tanken är att flera funktioner ska dela på utrymmet. Enligt förslaget är det nödvändigt att kunna komma in med transporter av instrument till Kulturskolan och grus till boulehallen.

Vilken vägg får ett konstverk?

Blir det en eller flera konstnärer som får smycka kulturhusets utsida? Vilken vägg kommer konstverket att vara på? Louise Magnusson, kultursekreterare i Tierps kommun, svarade att en konstnär kommer att anlitas. Konstverkets placering är inte bestämd på förhand utan konstnären är fri att komma med idéer för sin gestaltning.

Nästa dialog 15 februari

Torsdag 15 februari har alla intresserade möjlighet att tycka till om Tierpsrummet och lokalsamlingen i Kulturhuset Möbeln. Tanken är att lyfta fram kommunens historia i ett rum som kan bokas. Bibliotekarien Johanna Ljunggren, som är kontaktperson för projektet, kommer att vara med på mötet. Även Folkrörelsearkivet för Uppsala län medverkar.
Dialogen är i utställningshallen på Tierps bibliotek, klockan 17.30–18.30. Det går bra att lämna synpunkter på mötet, mejla till johanna.ljunggren@tierp.se eller ringa 0293-21 90 83. Det går även att skicka brev till:

Tierps bibliotek
Grevegatan 19
815 40 Tierp

Märk gärna brevet med ”Tierpsrummet”.