• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Dialogcafé i Mehedeby om ÖP 2050, Politikerna Lotta Carlberg och Anna Grimberg leder en grupp.

Alla tåg borde stanna i Mehedeby

Det är gott hopp om framtiden i Mehedeby, med god lokal uppslutning vid dialogcafé om ÖP 2050.

Caféturnén är de medborgardialoger som utgör det demokratiska grundarbetet på väg till ny översiktsplan, ÖP 2050, för Tierps kommun och den 12 september hade turen kommit till Träffen, Mehedeby.

Dialogerna följer samma upplägg på alla ställen. Introduktion, därefter klossövning med kommunkarta kring förslag om utveckling och exploatering och alltid med fika inom räckhåll.

Dialogsamtalen fångar alla frågor upp. De som inte tydligt hör hemma i en översiktsplan noteras separat och lämnas vidare i den kommunala ärendehanteringen. Dit hör många konkreta frågor av lokal betydelse som förtjänar att utredas och besvaras men som inte har plats i en kommunövergripande plan som ÖP 2050 ska bli.

Fler tågstopp

Några sådana exempel från Mehedeby är önskemål om närmare service exempelvis återvinning, äldrebostäder gärna nära pendeltåget, att bevara badet och gångstråket dit. Från ett bord framfördes förslaget att alla tåg borde stanna i Mehedeby, det vill säga alla turer med Upptåget till och från Gävle. Låt utvecklingen följa järnvägen är en bra sammanfattning av kvällen i Träffen.

Söderfors nästa anhalt

Turnén med medborgardialoger om ÖP 2050 fortsätter, för att locka fram fler idéer och synpunkter om hur kommunen ska utvecklas och bevaras.

Närmast på tur står Söderfors och Parkhallen den 18 september.

Läs mer om översiktsplanering i allmänhet och ÖP 2050 i Tierp i synnerhet på sidan ÖP 2050:

Bilden: Politikerna Lotta Carlberg, samtalsledare och Anna Grimberg, sekreterare i en av grupperna vid dialogcaféet i Mehedeby.