• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Omsorg och stöd

Ett växthus byggs i arbetsmarknadsenhetens projekt Växtverket, för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arken bygger rehabväxthus

Arken inom arbetsmarknadsenheten i Tierps kommun har fått pengar till ett projekt med namnet Växtverket, en praktisk verksamhet där växtodling ska stärka deltagarna.

 Till Växtverket ska ett växthus byggas under hösten 2019. Förebilder finns i rehabiliterings- och hälsoträdgårdar som förenar flera olika läkande krafter och hälsoteorier. En etablerad rehabträdgård för forskning och utbildning finns exempelvis vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i skånska Alnarp. Den är utformad med kunskap från många områden, som miljöpsykologi, landskapsarkitektur, trädgård, medicin, sjukgymnastik, arbetsterapi och psykoterapi.
– Den 5 juni var vi där på ett studiebesök. Vi fick inspiration, idéer och nya kontakter som vi tar med oss till starten i Tierp den 1 september. Det säger arbetsmarknadsenhetens chef Annalena Rudström och gläds tillsammans med sina medarbetare att Samordningsförbundet beviljat deras projektansökan.
Hennes kollega Lotta Sekulic, enhetschef inom arbetsmarknadsenheten, tillägger:
– Vi kommer att besöka flera ställen med odling och jobbtorg, för att ta del av andras erfarenheter.

Följer beprövad modell

Genom Växtverket skapas möjligheter till praktisk verksamhet, något som Arken hittills saknat. Det hälsofrämjande arbetet i växthuset omfattar odling från grunden, för att träna deltagarna i praktiskt arbete och stärka deras förmåga till socialt samspel så att de växer som individer.
Projektet börjar redan innan växthuset finns på plats. De första aktiverande stegen för deltagarna blir att vara med och planera och genomföra växthusbygget. Det kommer att ske under det första året, hela projekt Växtverket pågår till 2021. Stegvis kommer Växtverket därefter att fortsätta, med odling och skötsel fram till skörd, som påtagligt resultat av utfört arbete.
Växtverket kommer att följa de första stegen i en modell kallad begreppstrappan. Det är ett verktyg för att stödja samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Tierps kommun är inte ensam part i projektet utan samverkar med arbetsförmedling, försäkringskassa och region Uppsala.

Egen sysselsättning

Stegvis genom begreppstrappan ska deltagarna få mer kraft, med siktet inställt på att klara egen försörjning med mindre beroende av bidrag. Det allra första steget enligt begreppstrappan är aktivering, som i detta rehabiliterande sammanhang innebär att öka individens aktivitet, men utan krav på prestation.
Utöver den växtkraft som växthuset förväntas ge, kommer deltagarnas färdigheter att stärkas på andra sätt genom föreläsningar med mera. I projekt Växtverket ingår utveckling av ett jobbtorg med utrymme för kunskapsområden som ekonomi, hälsa och friskvård. Via jobbtorget kommer även vissa arbeten att förmedlas, så att inte nyttan med Växtverkets praktiska arbete försvinner under årets kallaste del utan odlingsmöjligheter.

Bilden: Ett växthus i rehabträdgården vid SLU Alnarp.