• - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

  • - Ny app för kommunens unga

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Bättre samverkan mellan kommun och civilsamhälle

Tierps kommun och det civila samhället har pratat och planerat i flera år för att förbättra och öka samarbete och samverkan i kommunen. Nu lämnas förslaget till kommunfullmäktige för beslut.

Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och delta i den lokala samhällsutvecklingen. Tierps kommun arbetar för ett hållbart samhälle med ett starkt och engagerat civilsamhälle. En ideell- och idéburen sektor med olika nätverk, föreningar och sociala företag, är avgörande för att kommunen ska kunna utvecklas i en hållbar riktning och för att hela samhället gemensamt ska kunna hantera olika utmaningar.

Nu har Tierps kommun tillsammans med olika aktörer i kommunen tagit fram ett förslag till lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och civilsamhället. Överenskommelsen är en gemensam grund med principer och åtaganden för kommunen och de aktörer som väljer att ansluta sig. Exempel på samverkan är kunskaps- och informationsutbyte, föreningsbidrag, upphandling, idéburet-offentligt partnerskap (IOP) eller gemensamma projekt med intern och/eller extern finansiering.

Innehållet i överenskommelsen är framtaget i bred samverkan mellan Tierps kommun och det civila samhället. Totalt har omkring 110 personer som representerade över 60 föreningar deltagit i det här arbetet som, förutom en ökad handlingskraft, förväntas stärka tillit och förtroende mellan parterna.

– Det händer något när människor möts. Vi hoppas att det här förslaget ska leda till fler samtal och mer handling för att möta kommunens utmaningar, säger Sara Sjöqvist som är utredare och utvecklare vid Tierps kommun.

Den 8 juni ska politikerna i kommunfullmäktige ta ställning till den lokala överenskommelsen mellan Tierps kommun och civilsamhället. Om och när den antagits av politiken kan det civila samhällets olika aktörer ansluta sig till och ställa sig bakom överenskommelsen.

– Tierps kommun kan inte lösa alla utmaningar samhället står inför på egen hand. Det civila samhället är otroligt viktigt för att skapa bra levnadsvillkor. Med fler och förbättrade samverkansformer kan vi nå ännu längre, säger Sara Sjöqvist.