• - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

  • - Ny app för kommunens unga

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Fritid, kultur och friluftsliv

Vendelbadets utomhusbassäng

Beslut och strategi för Vendelbadet

På grund av ett större vattenläckage vid Vendelbadet har utomhusbassängen varit stängd sedan i somras. Efter en utredning har Tierps kommunfastigheter, TKAB, fattat beslut om att i stället hålla inomhusbassängen öppen året runt.

Vendelbadet är i stort behov av omfattande åtgärder. Badet är viktigt för hela kommunen året runt och därför kommer nu inomhusbassängen att hållas öppen under tiden frågan utreds om hur det skulle kunna se ut i framtiden.

– Hela anläggningen behöver totalrenoveras eller byggas om helt, vilket skulle kunna innebära att en nybyggnation kan övervägas i stället, säger TKAB:s vd Roger Kjettselberg.

Men en så pass omfattande projektering tar lång tid och för att ändå kunna erbjuda kommunens invånare möjlighet till bad i Örbyhus har fastighetsbolagets styrelse beslutat att på kort sikt ändå hålla inomhusbassängen öppen – året runt. Den bassängen kräver också en del åtgärder. Bedömningen är att anläggningen kan drivas vidare i omkring fem år med rimliga investeringar.

– Det köper oss tid och gör att vi kan invänta den nya översiktsplanen innan vi fattar ett beslut om Vendelbadets framtid. Med lite handpåläggning, årlig service och skötsel ser vi en fortsatt drift av inomhusbadet som möjlig, säger Roger Kjettselberg.

Håkan Bergström, kultur- och fritidschef i Tierps kommun, hade helst sett en lösning som även omfattat utomhusbassängen.

– Det är självklart att vi önskar ha hela badet tillgängligt för våra badsugna invånare. Hålla stängt är ingenting vi vill, samtidigt har vi en verklighet att förhålla oss till, säger han.

Verkligheten handlar inte bara om det långsiktiga arbetet med att projektera en mycket större renovering eller nybyggnation, utan också om kommunens ansträngda ekonomiska situation.

Kommunstyrelsens ordförande, Sara Sjödal (C), utesluter i dagsläget inte något handlingsalternativ på längre sikt.

– Som det ser ut i nuläget har kommunen helt enkelt inte råd med mer omfattande åtgärder. Nu gäller det att ta ett samlat grepp och titta på frågan ordentligt för att se vad kostnaderna för olika alternativ blir och hur vi kan lösa det. Processen, som det ser ut nu, tar nog tid om vi ska göra det grundligt, säger hon.

Fotnot:
I UNT 23/11 säger Roger Kjettselberg att ”Utomhusbassängen är för evigt stängd”. Uttalandet avser beslutet om den befintliga, läckande, bassängen.