• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

Kommunens företagare vill se fler som går yrkesutbildning och fler bostäder. Det visar den årliga enkätundersökning som Svenskt Näringsliv genomfört.

Årets resultat visar att det sammanfattande omdömet på företagsklimatet är 3,4. Det motsvarar betyget ”godtagbart” och är en ökning från fjolårets omdöme på 3,3. Detta placerar Tierps kommun på en tredjeplats av länets samtliga åtta kommuner.

Positivitet och framåtanda

Det har varit fortsatt tufft för kommunens företag i pandemins fotspår. Efterföljande oroligheter i omvärlden har resulterat i högre transport- och energikostnader samt minskad handel och till viss del minskad besöksnäring. Kompetensförsörjningen fortsätter vara en stor utmaning.

– Vi ser ändå en positivitet och framåtanda då många företag har planer för att satsa. Satsningar som kommer ge både nya arbetstillfällen och ett utökat utbud som kommer locka fler att vilja bosätta sig i vår kommun, säger Lars Ingeberg, näringslivschef på Tierps kommun.

Kommunanställda har återgått till mer arbete på plats vilket medfört fler fysiska möten med företagare. Under året har kommunen även arbetat vidare med att öka förståelsen mellan näringsliv, kommunen och de kommunala bolagen. Dialoger och workshops har framgångsrikt hållits och varit ett forum för att ifrågasätta och besvara.

– Det ökade betyget i undersökningen som berör upplevelser av attityder, dialog och information visar att vi är på rätt väg och att båda parterna uppskattar möjligheten att skapa relationer och få snabb och enkel stöttning, säger Lars Ingeberg.

Arbeta tillsammans med företagen för att nå unga

Tillsammans med företagen behöver kommunen arbeta mer med information och dragningskraft. Elever i grundskolan behöver tidigt få kännedom om vilka företag som verkar i kommunen och vilka arbetsmöjligheter och karriärvägar som finns. Kommunen behöver fortsätta att arbeta rätt med företagen för att hitta tillvägagångssätt för att tidigt väcka ungas intresse och sedan återkommande följa dem genom skolgången.

Skriv tabellbeskrivning här

Enkätfråga

Betyg 2022

Betyg 2023

Jämfört med Sverige

Sammanfattande omdöme

3,3

3,4 (+ 0,1)

- 0,1

Påverkan av brottslighet/otrygghet

3,9

3,8 (- 0,1)

+/- 0

Mobilnät och bredband**

3,4

3,8 (+ 0,4)

+ 0,3

Vägnät, tåg- och flygförbindelser

3,8

3,6 (- 0,2)

+ 0,3

Allmänhetens attityder

3,8

3,6 (- 0,2)

- 0,3

Kommunens service och bemötande**

3,3

3,4 (+ 0,1)

+ 0,1

Konkurrens från kommunens verksamheter*

3,3

3,3 (+/- 0)

- 0,3

Företagens engagemang för företagsklimatet**

3,4

3,3 (- 0,1)

- 0,2

Tjänstemännens attityder

3,1

3,3 (+ 0,2)

+ 0,1

Information till företagen

3,1

3,3 (+ 0,2)

+ 0,2

Kommunpolitikers attityder

3,1

3,2 (+ 0,1)

- 0,2

Dialogen med kommunens beslutsfattare**

3,0

3,1 (+ 0,1)

+ 0,1

Upphandling

2,5

2,8 (+ 0,3)

+ 0,1

Tillgång på relevant kompetens

2,8

2,7 (- 0,1)

- 0,1

Skolans kontakter med lokala näringslivet**

2,6

2,6 (+/- 0)

- 0,3

Källa: Företagsklimatet i Tierps kommun 2023, Svenskt Näringsliv Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.