• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Tierps kommunfullmäktiges klubba

Budget 2019 och ny skattesats klubbad i kommunfullmäktige

Det blir en skattehöjning på 30 öre i Tierp kommun.
Nedskärningar inom vissa verksamheter - och förstärkningar inom andra.
På tisdagen klubbades den styrande kvintettens budget för 2019.

-Vi har jättestora utmaningar framför oss, framför allt att få en hållbar ekonomi, säger kommunalrådet Sara Sjödal (C) när hon blickar fram emot 2019.

Enligt Sjödal så visar prognosen från oktober att Tierps kommun går emot ett underskott på 33 miljoner kronor. 20 miljoner av dessa beror på ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen.

-Antalet anmälningar om barn som far illa har ökat kraftigt vilket innebär fler utredningar och nödvändiga insatser, säger Sara Sjödal som berättar att individ- och familjeomsorgen får 8 miljoner mer 2019 för att klara av det ökade trycket.

Vid tisdagens fullmäktige fanns tre budgetförslag att ta ställning till. Det var dock det nya styrets ( C, M, KD, L ) budget som klubbades.

Förskolan och grundskolan får ett ökat tillslag på drygt 5 miljoner, respektive 2,3 miljoner kronor. Sjödal menar att dessa verksamheter har varit underbudgeterade.
En skattehöjning på 30 öre beräknas ge ett tillskott på 12,3 miljoner kronor.

Budgeten för 2019 innebär också besparingar i verksamheterna. Gymnasieskolan spar 1,5 miljoner kronor genom att ta bort idrottsspecialiseringen motorcross. Eleverna som läser på Högbergsskolan får dock möjlighet att gå kvar och slutföra sin utbildning - även med sin idrottsspecialisering. Däremot kommer inga nya elever att tas in med crossinrikning från höstterminen 2019. Andra besparingar är att biblioteken minskar sina öppettider, ingen drift av den konstfrusna bandyplanen i Söderfors och Tierps torgfest läggs ner. Kostenheten har också fått direktiv på att se över matsvinnet för att spara 2 miljoner. Därtill pågår ett arbete med att hyra ut de tomma lägenheterna i elevboendet Högbergsparken för att kunna minska kostnaderna.