• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

NYHET Bo, trafik och miljö

Detaljplanen för Tierps nya stadsdel Siggbo har vunnit laga kraft

Efter att tiden för överklagan har löpt ut, vann detaljplanen för den nya stadsdelen Siggbo laga kraft den 6 juli. Det innebär att det efter drygt fyra års planarbete är klart att påbörja bygget av det nya området i västra utkanten av centrala Tierp, med plats för bland annat bostäder, företag och handel.

Den nya stadsdelen är uppdelad i en företagspark, ett handelsområde med plats för butiker och shopping samt trädgårdsstaden med omkring 500 bostäder i form av villor, radhus och lägenheter. Förutom bostäder planeras även för bland annat en förskola, lekplatser, ett vårdboende för äldre och ett parkområde längs med hela Siggebobäcken.

Trädgårdsstaden

Området kommer att erbjuda möjligheten till bostad med natur och grönska in på knuten bara minuter från järnvägen och E4:an. I trädgårdsstaden ingår fyra olika bostadsdelar som kallas för Södra villorna, Triangelparken, Norra villorna och Centrala Siggbo.

Företagsparken

Tierps kommun erbjuder byggklar mark på en total yta om 40 hektar. Tänkta verksamheter i området är handel, verkstad, lättare industri, kontor och idrott.

Handelsområde

Inom Siggbo handelsområde ges plats för dagligvaruhandel på omkring tre hektar. Handelsområdet har ett strategiskt läge i direkt anslutning till E4:an och nya bostadsområdet Siggbo trädgårdsstad, endast ett stenkast från Tierps tätort. Den totala byggytan är på 9000 kvadratmeter.

Parkområde

Längs med den slingrande Siggebobäcken och dess lummiga ådal kommer ett parkrum med natur- och lekområde att skapas. Här är det tänkt att finnas något för alla: grillplatser, vattenlek, odlingslådor, lekskulpturer i trä, bollplan, slingrande promenad- och motionsspår, klätterställningar och lekhus.

Byggstart senhösten 2018

Det inledande arbetet i området kommer att påbörjas under senhösten 2018, då bland annat infarter till och från den nya stadsdelen kommer att byggas på väg 292. Under hösten kommer även arbetet med att anlägga gator, gång- och cykelvägar och parkmark påbörjas, i den första etappen av trädgårdsstaden som kallas för Triangelparken.