• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Förskola och utbildning

Elevnärvaron på Högbergsskolan ökade med 20 procent

Närvaron ökade när Högbergsskolan sadlade om till distansundervisning.
— Eleverna och personalen har anpassat sig snabbt till situationen. Det är mycket glädjande att se, säger Jonas Albonius, rektor på Högbergsskolan.

Förra veckan beslutades det på nationell nivå att alla gymnasieskolor, vuxenutbildningar, högskolor och universitet skulle stängas i Sverige. Undervisningen skulle istället bedrivas på distans i syfte att minska smittspridningen av covid-19.

För Högbergsskolan, som innefattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och SFI, innebar det en omställning för en elevgrupp på cirka 1000 personer. Skolan hade redan en veckan innan börjat planera för en stängning mot bakgrund av hur andra länder hanterat frågan. När beskedet kom på tisdagen fick personalen en förmiddag på sig att lägga om all undervisning till distans.

— Det har gått bra. Alla vill hjälpa varandra att få det att fungera, säger Jonas Albonius, som berättar att glädjande statistik visar på att eleverna tagit situationen på allvar och loggat in hemifrån.

Elevnärvaron ökade med 20 procent

— Vi låg på 70 procent närvaro innan beslutet. När vi drog igång med distansundervisningen vid lunch på onsdagen hade den ökat till 90 procent.

Samma dag som beslutet togs samlade Albonius personalgruppen för att gå igenom hur omläggningen skulle gå till och för att reda ut eventuella frågetecken.

All undervisning skulle ske via Microsoft Teams. Det gällde även kringpersonal som studie– och yrkesvägledare och personal inom elevhälsoteamet. Albonius framhåller att en annan viktig aspekt som skolledningen tog fast på var att hitta ett sätt att ersätta korridorsnacket och det kollegiala lärande.

— Varje arbetslag får checka in varje morgon via teams för att dela med sig av vad som fungerar samt få hjälp med delar som är svårt. Vår uppgift är att ge våra elever utbildning och personalen har verkligen förhållit sig till läget och bara kört.

Några lärare arbetar hemifrån och några på plats i Tierp. Vissa elever i behov av särskilt stöd får hjälp i mindre grupp på skolan. Yrkeselever som behöver genomföra praktiska moment har fått vissa tider att komma in i mindre grupper för att göra lektionsmomenten.

I dagsläget fortlöper det arbetsplatsförlagda lärandet som planerat. Skolans elever följer arbetsplatsernas arbetsrutiner, så länge ett företag är igång så är eleven med sin handledare. Om det inte går att vara på ett företag så får eleven ersättningsuppgifter av sin lärare.

Målet är att elever ska kunna genomföra sin utbildning inom det normala läsåret. Det här ska inte påverka deras betyg.

Elever kan beställa matlådor från skolköket

Tierps kommuns skolkök erbjuder också skolmat till distansstuderande elever. De får anmäla sig via länken nedan och hämta matlåda på Högbergsskolan.

Vuxenutbildningen och sfi har också styrt om sin undervisning till distans. Elever på yrkesutbildningar får dock komma in vid bestämda tillfällen och genomföra praktiska moment.