• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Förskola och utbildning

Fler studenter med examensbevis från Högbergsskolan

Fler elever klarade examensmålen vid Högbergsskolan i år. Det visar glädjande siffror från årets student. Tio procentenheter fler elever klarade målen trots distansundervisning på grund av corona.

– Det är mycket glädjande. Det är ett kvitto på att de åtgärder som påbörjades för ett par år sedan för att hjälpa elever att nå examensmålen har gett resultat, säger Jonas Albonius, rektor vid Högbergsskolan.

135 elever tog studenten i år vid Högbergsskolan. 106 av dem gick ut med en godkänd examen. I jämförelse med 2019 är det en ökning från 68,4 procent till 78,5 procent. Enligt Albonius har ökningen skett inom samtliga program – både yrkesprogram och högskoleförberedande program. På samhällsprogrammet gick samtliga elever ut med fullständig examen. Inom bygg- och anläggning, transport, samt teknikprogrammet så uppnådde alla elever utom en i varje klass en godkänd examen.

Albonius lyfter fram flera aspekter som kan ha påverkat resultatet.

– Vi har haft utvecklingsprojekt som handlat om att anpassa stöd till elever och där medarbetarna fått uppdaterade verktyg för att stödja på individ- och gruppnivå. Därtill har vi arbetat systematiskt med frånvaron och skapat rutiner där vi erbjuder särskilt stöd tidigare än förut, säger Albonius.

De flesta av skolans lärare har också haft tid i sin tjänst för att ge stöd till elever utanför lektionstid.

När Högbergsskolan gick över till distansundervisning på grund av corona ökade närvaron. Omställningen gick snabbt och smidigt.

– Vi har fokuserat på digitalisering de senaste två åren så när omställningen med corona kom så fanns det en vana av att arbeta med digitala verktyg.