• - Snart öppnar Tierps resecentrum

  • - Nya hållbarhetslöften undertecknade

  • - Ny entreprenör för sotning

  • - KF i korthet den 7 november 2023

  • - Följ med på trygghetsvandring

  • - Lokalt producerad återvinningsstation

  • - KF i korthet den 19 september 2023

  • - Kommunen fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Tillfälliga busshållsplatser påverkar trafiken

  • - Information om fågelinfluensa

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Förbättrade siffror i Svenskt Näringslivs ranking

Tierps kommun stiger i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet bland Sveriges 290 kommuner.

Kommunen klättrar från föregående års plats 209 till 172. Det gör kommunen till årets klättrare i Uppsala län. Totalt hamnar kommunen på en tredje plats av länets samtliga åtta kommuner.

Det är ett medvetet förbättringsarbete som har gett utdelning, menar näringslivschef Lars Ingeberg. Bland annat har man under året haft workshops med företagen och gemensamma luncher med tjänstepersoner, politik och företag för att diskutera fokuserat företagsklimat.

— Vi arbetar även med att bli bättre på återkoppling även om det inte finns färdiga besked som är något vi ser kan förbättras, säger han.

Överenskommelse med polisen

Underlaget för rakningen består av en enkät med frågor om bland annat bemötande, kompetens och lokal upphandling. Kommunen får en bättre ranking på alla enkätfrågor förutom tre: ”vägnät, tåg- och flygförbindelser”, ”konkurrens från kommunens verksamheter” samt ”kommunpolitikers attityder”.

Samtidigt klättrar kommunen 84 placeringar i frågan om "påverkan av otrygghet och brottslighet", vilket kan vara ett resultat av att polisen kontinuerligt deltar på näringslivsenhetens företagarfrukostar och överenskommelsen om ett tryggare Tierp som gjorts mellan kommunen och polisen.

Ökat svarsdeltagande

Enbart medlemmar i Svenskt Näringsliv har getts möjlighet att besvara enkäten. I Tierps kommun har sammanlagt 102 företag svarat, vilket är en ökning från föregående år, då 92 företagare deltog.