• - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

FÖRBÄTTRAD SERVICE. Tierps kommun får högre betyg av företagarna gällande kommunens service. Här förklarar näringslivsutvecklare Petra Kessler för en kund.

Företagare ger högt betyg till Tierps kommuns service

Företagare ger Tierps kommun högt betyg i service.
Det visar Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser som presenterades på onsdagen.

-Det är glädjande att se att vårt förbättringsarbete har gett resultat, säger Lars Ingeberg, näringslivschef.

Totalt 184 kommuner har deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) årliga mätning av ”Nöjd kund index” (NKI). De myndighetsområden som har undersökts är bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, brandskydd samt serveringstillstånd. Alla företagare som varit i kontakt med kommunen inom dessa verksamheter har fått bedöma service utifrån frågor om tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Totalt har 141 företagare i Tierps kommun svarat på undersökningen. Tierps kommun får godkänt och mer än godkänt inom samtliga sex undersökta områden.

-Vi har arbetat mycket med relationsbyggande insatser och bemötande för att det ska kännas tryggt och enkelt att vända sig till oss som myndighet. Vi har bland annat arrangerat Bygga Bo-kvällar inom teman som bygglov, strandskydd, energi- och klimat, vatten och avlopp där allmänheten varit välkommen kvällstid och ställa frågor, berättar Lars Ingeberg.

Glädjande är att servicen inom serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd, samt livsmedelskontroll har gått från godkänt till högt betyg i mätningen.

-Vi utarbetat en handlingsplan utifrån de synpunkter som kom in vid förra mätningen. I den har vårt fokus legat på att avsätta extra tid inledningsvis i ett ärende för att stötta företagarna så att allt blir rätt från början, säger Henrik Jokijärvi, chef miljö- och hälsoskyddsenheten.

Skriv tabellbeskrivning här

Tierps resultat

2017

2018

Betyg

Svarsfrekvens

Bygglov

62

63

Godkänt

62% (27 svar)

Markupplåtelse

80

64

Godkänt

44% (9 svar)

Miljö- och hälsoskydd

69

79

Högt

83% (40 svar)

Serveringstillstånd

62

80

Högt

62% (8 svar)

Livsmedelskontroll

67

77

Högt

69% (50 svar)

Brandskydd

74

69

Godkänt

64% (7 svar)

Totalt samtliga områden

68

71

Högt

68% (141 svar)