• - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

  • - Ny app för kommunens unga

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Porträttbild på näringslivschef Lars Ingeberg, näringslivsutvecklare Petra Kessler, koordinator näringsliv och turism Lena Wänköö och näringslivssamordnare Linda Melander. De står under röda paraplyer med jackor på och ser glada ut. Det är regn i luften.

Från vänster; näringslivschef Lars Ingeberg, näringslivsutvecklare Petra Kessler, koordinator näringsliv och turism Lena Wänkkö och näringslivssamordnare Linda Melander.

Företagare rekordnöjda med kommunens service

Tierps kommun klättrar flera placeringar i den årlig undersökning som mäter kommuners service till de lokala företagen. Årets resultat är kommunens bästa hittills.

Årets undersökning visar att kommunen har förbättrat sitt nöjd kund index (NKI) från 68 till 79. Det innebär en 39:onde plats bland de 198 kommuner som deltar i undersökningen, en tydlig förbättring från plats 159 året före.

Siffrorna betyder också att kommunen har gått från förra årets bottenplacering till näst bästa resultat i Uppsala län.

— Det är mycket glädjande. Vi har jobbat fokuserat med företagsklimatet under lång tid. Men det har varit en utmaning då vi har en mycket högre tillväxt de senaste åren som ökar hela tiden. Vi måste både ha resurser till ökat antal ärenden och fortsätta med vår service och bemötande, säger näringslivschef Lars Ingeberg.

Upphandling i toppen

Av de myndighetsområden som mäts är det livsmedelskontroll det område som har nöjdast kunder. Samtidigt presenterar bygglov ett ordentligt lyft från NKI 62 till NKI 78. Även upphandling, vars service mäts separat sedan 2019, tilldelas med sitt resultat en femte placering nationellt sett.

En bidragande faktor till resultatet är arbetet med fokusområden, workshops och dialoger med representanter från näringslivet, tjänstepersoner, kommunala bolag och politik, menar Lars Ingeberg.

— Det senaste inom mätningen är upphandling och genom att vi jobbar tillsammans med näringslivet har vi fått ett mycket bra resultat som står sig väl i jämförelse med många andra kommuner. Vi håller även på att revidera vår upphandlingspolicy, säger han.

Skriv tabellbeskrivning här

Tierps kommuns resultat

2020

2021

Betyg

Svarsfrekvens


Bygglov

62

78

Högt

34 procent (26 svar)


Markupplåtelse

För få svar

För få svar

-

-


Miljö- och hälsoskydd

80

80

Mycket högt

21 procent (26 svar)


Serveringstillstånd

För få svar

För få svar


(6 svar)


Livsmedelskontroll

77

81

Mycket högt

28 procent (29 svar)


Brandskydd

För få svar

För få svar


(2 svar)


Upphandling

67

68

Godkänt

65 procent (64 svar)


Totalt samtliga områden

68

79

Högt

58 procent (89 svar)


Servicemätningen genomförs varje år av Sveriges kommuner och regioner, SKR, i samarbete med Stockholms Business Alliance (SBA) sedan 2011. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och gör det möjligt för kommunen att löpande mäta sin service till de lokala företagen.

Totalt sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sedan 2019 mäts även upphandling.

En enkät skickas till kunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen ”Nöjd-Kund-Index” (NKI), vilket är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0-100, där 100 är högsta betyg.