• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Fritid, kultur och friluftsliv

Från stålskelett till nytt kulturhus

Både in- och utvändigt går arbetet framåt för att skapa Kulturhuset Möbeln.

Det skelett av stadiga järnbalkar som monteras på grundplattan mot järnvägssidan börjar mer och mer likna en byggnad med ny entré. I takt med vårens ankomst 2019 kommer det att bli allt tydligare, när skelettet får väggar och tak.

Vid det tidigare trapphuset till fritidsgården anas det som ska bli en ny gångpassage några våningar upp.

Invändigt sker stora förändringar både i boulehallen, uthyrningsdelen och i Möbelns övre plan. I boulehallen byggs en ny mellanvåning. Dess övre plan kommer att rymma några mindre förråd. Under det snickras för uthyrningsdelens nya entré och garderob.

Luft och ljus

Invändigt står närmast på tur (mitten av februari 2019) att förbättra ventilation, byta belysning och komplettera brandlarm på plan 2 och 3. Dessa omfattande insatser är främsta anledningen till att kommunens verksamheter tillfälligt flyttar ut till andra arbetsplatser. För allmänheten märks det framför allt genom bibliotekets exil till Bäggeby.

Omfattande rivning av väggar för ny rumsindelning, samt bullrigt betongarbete för nya VA-system är också skäl till att flytta personal och stänga för besökare under en period. Redan förberett – och synliga från utsidan – är det som ska bli nya och större fönster som ska ge mer ljusinsläpp till uthyrningsdelen och boulehallen. Den långsmala fönsterpartierna får ungefär samma utformning som de nuvarande mot Grevegatan.

Murar förbereds

Markarbetet runt huset har i inledningen av 2019 stort sett vilat på grund av vinterväder, snö och is.

– Vi har gjort vad som varit möjligt, för att schakta för dagvatten med mera. Det säger byggets platschef Johan Wihlborg.

Intill gång- och cykelvägen upp från järnvägstunneln förbereds för gjutning och bygge av nya murar. Där ska det bland annat bli en ny ramp och trappa med stödmurar.

– Det blir avgränsningen mellan det nya torget och gångvägen, säger Johan Wihlborg.