• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Fritid, kultur och friluftsliv

Inspirerande utemiljö planeras för Kulturhuset Möbeln

När Möbeln i Tierp byggs om till kulturhus ändras även utemiljön kring byggnaden. I de planer som presenteras av kommunarkitekt Adam Nyström beskriver han en miljö där det finns plats för aktiviteter och möten under hela året.

– I gestaltningen har jag försökt få med ett årstidsperspektiv, platsen ska vara attraktiv och funktionell året om. Exempelvis kan terrassen mittemot uteserveringen tjänstgöra som scen på sommaren och på vintern spolas och användas som en mindre skridskobana, säger Adam Nyström.

Både uteserveringen och terrassen kommer att byggas längs med den långsida på huset som vetter mot gångtunneln under järnvägen. I förslaget ingår de i det område som kallas Torget. Det beskrivs som den aktivitetstätaste delen av utomhusmiljön.

Ett segel i händelsernas centrum

För uteserveringens gäster är det nära till den triangelformade terrassen som kan användas till teater, utomhusbio och lek. Tanken är att en segelduk kan spännas på ett sådant sätt att ett scenrum skapas. Duken kan även sättas upp som bioduk.

– Det är ett exempel på hur en plats genom små åtgärder kan ha helt olika användningsområden, säger Adam Nyström.

Ett annat område där det kan bli mycket liv och rörelse är den skatepark som kommer att byggas vid Kulturskolans nuvarande personalparkering och lastzon vid Grevegatan. Två ramper byggs på platsen. Den ena ingår i en konstruktion som placeras i det nordvästra hörnet vid vägen. Skateboardåkarna åker ner i riktning mot den andra rampen, som kommer att finnas vid husväggen.

Samspel mellan funktion och estetik

Ytan vid det som blir kulturhusets baksida kommer inte bara att användas som skatepark. Området kommer att nyttjas av fordon som behöver nå baksidans inlastningsportar för att till exempel lasta i och ur instrument till Kulturskolan. Även fordon som fraktar grus till boulebanorna behöver kunna ta sig fram. Baksidan kommer även att ha parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Bilarna som kör in på baksidan kommer att passera störar som det växer humle på. Humlestörana skapar en avskärmning ut mot Grevegatan, men de har även ett symbolvärde eftersom humle ingår i Tierps kommunvapen. Detta hörn av utemiljön föreslås få samma stenläggning som den stora torgytan på framsidan, för att knyta samman området estetiskt.

Ny lastplats för bokbussen

En annan plats där biltrafik kommer att förekomma är infarten till Kulturhuset Möbeln, som är vid den kortsida som nu liksom senare hör till biblioteket. Början av kortsidan från Grevegatan sett kommer att användas av bokbussen för att lasta böcker. Infarten blir även aktuell för de bilar som använder parkeringen som är rakt fram mot järnvägen och de parkeringsplatser som finns runt hörnet på den intilliggande förrådsbyggnaden.

Vägbanan vid infarten till Kulturhuset Möbeln delas upp i asfaltering respektive stenläggning för att göra det tydligt vart bilar får köra och vilken del som är avsedd för gående. Ytan för gångtrafikanter får samma mönster i stenläggningen som övriga torgytor.

Parkeringarna vid infarten utformas för att påminna om pendlarparkeringarna som finns nordväst om kulturhuset. På så sätt skapas en överensstämmelse som knyter samman det norra stationsområdet.

Materialen lyfter fram Tierps historia

Utemiljön ska samspela med den industriella känslan i Kulturhuset Möbelns fasad. Inslag av corténstål, betong och rödtegel i såväl fasaden som utemiljön är enligt Adam Nyström en blink till ortens industriella arv.

– Genom det råa materialvalet anspelas det på Tierps historia som industriort. När materialens råhet kombineras med grönskan och lummigheten i trädgårdsstaden och den gröna oas som Tierp ska vara enligt visionen, skapas en häftig kontrast, säger Adam Nyström.

En blommande slänt

I förslaget finns det också platser vars funktion främst är tänkt att vara tilltalande för ögat. Ett sådant ställe är den slänt vid byggnadens ena långsida, som finns mittemot järnvägen. Närheten till järnvägen gör att ytan inte fungerar så bra för aktiviteter. Därför finns det istället planer på att låta ytan bestå av kortklippt gräs med en färgsprakande vårblomning. Det finns även förslag på att plantera körsbärsträd och Himalyabjörkar. På våren och försommaren kan besökare och tågresenärer i så fall se fram emot körsbärsträdens rosa blomning. Himalayabjörkarnas vita stammar är ljusa året om, men föreslås bli belysta under hösten och vintern.

Tyck gärna till om utemiljön

Alla intresserade är välkomna att diskutera Kulturhuset Möbelns utemiljö. Den 14 december klockan 17.30–19.00 hålls ett möte på temat i utställningshallen på Tierps bibliotek.

Synpunkter kan även lämnas till louise.magnusson@tierp.se eller 0293-21 83 36 eller följande adress:

Tierps kommun
Kultur och fritid
Louise Magnusson
815 80 Tierp