• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet 10 november 2021

Skola, bibliotek och budget var några av frågorna som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november 2021.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Detta kommunfullmäktige hölls fysiskt i kommunhuset i Tierp. På plats i A-salen fanns enbart tjänstgörande ledamöter och sammanträdet genomfördes med aktsamhet gentemot den pågående pandemin. Icke tjänstgörande ersättare fanns i andra delar av huset och deltog i sammanträdet digitalt.

Frågor från allmänheten. Sammanträdet började med att två skriftliga frågor från allmänheten besvarades. En fråga handlade om behovet av en återvinningscentral i Tierps köping. Den andra frågan rörde Tierps skolor och förutsättningar för utveckling på landsbygden om kommunens mindre skolor stängs – och ställdes till fullmäktiges samtliga partier.

Revisionen påpekade att den efterlyser en tydligare röd tråd i redovisningen för att revisorerna ska kunna följa huruvida mål uppfylls.

En allmänpolitisk debatt om kommunens budget för 2022 genomfördes. Den inleddes av gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige och fortsatte sedan med att fler ledamöter ställde sig i talarstolen och framförde åsikter om hur kommunen bör styras kommande år.

Budget för 2022 antogs längre fram under mötet där kvintettstyrets (C, M, KD, L och MP) förslag antogs. Även Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna lade fram budgetar som inte antogs av kommunfullmäktige.

Den kommunala skattesatsen i Tierp för 2022 fastställdes till 21,29 procent. Vänsterpartiet önskade en högre skattesats men fullmäktige klubbade den nämnda procentsatsen.

Vidare skickades ett förslag om skolans organisation tillbaka till Kommunstyrelsen genom en så kallad återremiss. Ett antal taxor – däribland om grävtillstånd, renhållning och bygglov – antogs. Även en plan för hur biblioteken i Tierps kommun ska arbeta under åren 2022 till 2024 beslutades av kommunfullmäktige.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 14 december 2021. Det sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv. Kommunfullmäktiges presidium planerar för att sammanträdet ska kunna genomföras i Humlesalen i kulturhuset Möbeln i Tierp. Detta dock beroende av läget i den pågående pandemin.