• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet 14 december 2021

Crosshall, hjärt- och lungräddning och förskolan i Kyrkbyn var några av frågorna som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2021.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Detta kommunfullmäktigemöte genomfördes digitalt på grund av den pågående pandemin och ökad smittspridning av Covid-19.

Frågor från allmänheten. Sammanträdet började med att en skriftlig fråga från allmänheten besvarades. Den rörde satsningen på förskolan i Kyrkbyn och huruvida den kan påverka förskolans lokaler i Månkarbo – med tanke på att det byggs för fler platser än vad behovet är idag i Kyrkbyn.

Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C) svarade att det inte finns något skäl till oro. Tierps kommun bygger större än dagsbehovet i Kyrkbyn för att förskolan inte ska vara för liten när den tas i bruk.

Revisionen påpekade att den bland annat kommer att titta närmare på kommunens inköp.

Fyra motioner besvarades under fullmäktigemötet. Däribland ett förslag lagt av Simon Brännström (SD) om användandet av ett annat program för inspelning och sändning av kommunfullmäktiges möten än det som nyttjas idag. Detta förslag avslogs.

Alexander Karlsson (V) fick svar på en motion om utbildning av kommunanställda i hjärt- och lungräddning. Emma Lokander (M) framförde att denna motion kan anses redan besvarad då Tierps kommun jobbar med detta sedan tidigare.

Nya riktlinjer för avgifter och taxor inom vård och omsorg klubbades, liksom nya riktlinjer för resor i tjänsten inom Tierps kommunkoncern.

Det togs beslut om partistöd för 2022, samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden och reglementen för bland annat kommunalt näringslivsråd.

Om Crosshallen bestämde kommunfullmäktige att fastigheten ska läggas ut till försäljning och att värdet ska skrivas ned.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 1 mars 2022 klockan 18:00. Det sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv. Kommunfullmäktiges presidium planerar för att sammanträdet ska kunna genomföras i Humlesalen i kulturhuset Möbeln i Tierp. Detta dock beroende av läget i den pågående pandemin.