• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet 21 september 2021

Trygghet på skolbussar, risk för översvämning och hur nya skattepengar ska användas var några av frågorna under kommunfullmäktiges sammanträde den 21 september.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, detta är endast några noteringar.

Frågor från allmänheten. Sammanträdet inleddes med frågor från allmänheten som det politiska styret besvarade. Bland annat en fråga om säkerhet kring de dammar som finns i Tierps kommun – med tanke på stora regnmängder och översvämningsrisk.

En interpellationsdebatt om trygghet på skolbussar genomfördes, och frågor ställdes och besvarades om slöjdsal på Kyrkskolan och närvård.

Revisionen inte nöjd. Den kommunala revisionen tog upp sitt granskningsarbete som den menar syftar till att den politiska styrningen ska bli bättre i kommunen.

Revisionen framförde kritik på ett antal ställen, däribland att ett svar till revisionen om en rapport om skolan uteblev från kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2021. Revisionen anser att kommunstyrelsen har hindrat den att göra sitt jobb.

Tilläggsbudgetering för 2021 antogs som ger 12 miljoner kronor mer till grundskolan och ytterligare 10 miljoner kronor till individ- och familjeomsorgen.

Budgetutrymmet har uppstått på grund av ökade skatteprognoser. Socialdemokraterna lämnade ett annat förslag på tilläggsbudgetering med mer fokus på äldre, bygglov och överskott. Förslaget från Kvintettstyret (C, L, M, KD och MP) var dock det som röstades igenom.

Rätt att jobba åtta timmar per dag inom daglig verksamhet beslöts för 2022 och framåt. En reviderad skötselplan för Iggelbo naturreservat – som blev Uppsala läns första kommunala reservat år 1992 – klubbades.

Förändring av driftsanslag i kommunens budget för 2021 i syfte att kompensera Tierps kommunfastigheter (TKAB) för uteblivna hyror beslutades. Detta efter en lång debatt där Kvintettstyret var emot och S, V och SD röstade för.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde är den 10 november 2021 klockan 13.00. Sammanträdet inleds med allmänpolitisk debatt och en av mötets stora punkter är kommunens budget för 2022.

Kommunfullmäktiges presidium planerar för att sammanträdet ska genomföras på plats i Humlesalen, Kulturhuset Möbeln i Tierp. Det beror dock på läget i den pågående pandemin. Sammanträdet kan alltid följas via webb-tv.