• - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

KF i korthet 3 mars 2021

Som en liten ljusning även i pandemitider återinfördes vid detta möte en variant av allmänhetens frågestund i digital form.

Restavfall. Första medborgarfrågan riktades till Kenneth Karlsson (M) i egenskap av styrelseordförande för Temab. Frågan gällde varför det inte längre är möjligt att välja 4-veckorsintervall för restavfall, samt varför Temab meddelat 4 procents taxehöjning när det för kunder med längre intervall faktiskt blir en avsevärt mycket större höjning. Ordförandens svar blev att brevet gäller. Hemkompostering och 4-veckorsintervall förutsätter godkänd ansökan hos miljö- och hälsoskyddsenheten. Detta är inte Temabs idé, utan en följd av renhållningsordningen. Höjningen på 4 procent är höjningen för Temabs totala kostnadsförändringar. Alla kostnader bolaget har enligt renhållningsordningen ska fördelas på kunderna på ett rättvist sätt och i fastställd taxa.

Arbetsskor. En annan fråga gällde varför den politiska ledningen inte vill bekosta arbetsskor till personal i förskolan. Svaret hänvisade till att frågan om gratis arbetsskor är komplicerad samt till kommunens ekonomiska läge. För mer utförligt svar hänvisas till kommande behandling av S-motion med samma krav. Frågeställaren fick för övrigt tipset att ta upp önskemålet förhandlingsvägen.

Ny frågestund. Nästa chans till frågor från allmänheten blir vid kommunfullmäktige den 7 april. Frågorna kommer att läsas upp och besvaras i det digitala mötet.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, i det följande endast några korta noteringar.

Isrinken. Isrinken i Örbyhus var ämne för en fråga från Christina Holmström (S). Hon fick svar av Lotta Carlberg att flytt av rinken inte har något samband med pågående medborgardialoger med anknytning till framtida Örbyhus centrum. Flytt av rinken har varit känd länge och är en förutsättning för bostadsbyggande. Kommunen betalar för el och vatten till ny plats, ÖIF som äger sargen samlar pengar till en ny eftersom nuvarande inte håller för att flyttas.

Arbetsskor igen. Fria arbetsskor till personal kom igen i behandling av en motion från Viktoria Söderling (S), som med sitt motionskrav ville visa omtanke om personalen. Motionen avslogs efter en stunds debatt. Tyngsta motargument är att fria arbetsskor måste vara anpassade för respektive tjänst, vara obligatoriska och ha kommunens logotyp om de inte ska vålla skattetekniska bekymmer. Även kostnaden väger tungt. Arbetsskor till aktuell personalgrupp inom vård och omsorg beräknas kosta 750 000 kronor och då är inte upphandling, utprovning och administration inräknad. Därutöver görs bedömningen att vissa medarbetare behöver flera säsongsanpassade par. Från S och V lämnades reservation mot avslagsbeslutet.

Avgiftsfri kulturskola. Det blir ingen avgift för elever i kulturskolan under vårterminen 2021.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 7 april 2021. Sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv. Som följd av riktlinjer med hänsyn till coronasituationen tillåts för närvarande inga besökare vid fullmäktiges sammanträden.