• - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

  • - Ny app för kommunens unga

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Tierps kommunfullmäktiges klubba

KF i korthet 3 november 2020

Kommunfullmäktiges sammanträde den 3 november beslutade om skattesats för kommande år samt plan för ekonomi och verksamhet för åren 2021-23. Kommunalskatten blir oförändrad 21,29 procent för 2021.

Fullmäktige beslutade enligt det förslag till budget för 2021 och plan för ekonomi och verksamhet 2021-23 som lämnats av den politiska kvintetten C, M, MP, KD och L. Planens inledning uppmärksammar behovet av systemomställningar för att få mer gjort, med bättre kvalitet inom befintliga ekonomiska resurser. Det är i linje med miljö- och klimatambitioner och för att åstadkomma ett socialt hållbart samhälle.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet.

Teknisk utmaning. Sammanträdet den 3 november blev på många sätt en annorlunda tillställning och en teknisk utmaning på hög nivå. För att genomföra mötet både coronasäkert och med ordinarie antal tjänstgörande ledamöter (efter tillfällig begränsning från 49 till 25 tjänstgörande). Lösningen blev att låta ungefär hälften av de 49 medverka på distans från platser utanför kommunhuset. Övriga ledamöter fördelades i ett halvdussin olika sammanträdesrum i kommunhuset. Till de tekniska utmaningarna hörde att tillgodose alla formella krav på att alla ledamöter kontinuerligt skulle kunna se och höra varandra, att alla skulle ha fullgoda möjligheter att delta i debatten samt att detta även skulle tillgodose allmänhetens möjlighet att följa mötet via webb-tv. Bortsett från ofrånkomliga avbrott i uppkopplingar löpte mötet på som planerat, utan att äventyra några formella krav.

Årets sista sammanträdet. Kommunfullmäktiges sista sammanträde för 2020 äger rum den 15 december och inleds klockan 18. Sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv men besökare på plats tillåts inte. Som följd av tuffa råd och riktlinjer med hänsyn till coronasituationen innehåller mötet inte någon allmänhetens frågestund. Öppet som vanligt är däremot för möjligheterna att ställa frågor digitalt eller via vanlig post.