• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

KF i korthet 7 april 2021

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Ungas inflytande. Aprilmötets temadebatt ägnades ungas delaktighet och inflytande, mot bakgrund av påbörjat arbete i demokratiberedningen. Beredningens KF-uppdrag utgår från vad kommunens vision säger om att ungas synpunkter är en viktig resurs i lokalsamhället. Med unga avses här medborgare upp till 25 år. Ambitionen är att nya forum och former ska jobbas fram för att förbättra ungas delaktighet i samhällsdebatten. Bland möjligheterna som berördes av debattörerna fanns ungdomspanel, demokratidag, arbete i projektform samt att utnyttja skolornas elevråd. Till gemensamma nämnare för framgång kan nämnas kontinuitet, återkoppling på ungas förslag och synpunkter och att de tas på allvar, samt att det som lyfts fram har relevans utifrån ungas perspektiv. Det framfördes förslag om en demokratitrappa, inspirerad av kulturarvstrappan och som kan följa kommunens skolelever från förskola till gymnasiet när de själva fått rösträtt.

Ny MP-gruppledare. Joachim Stormvall (MP) lämnar sitt uppdrag i kommunfullmäktige. Han ersätts som ordinarie ledamot av Oskar Jonsson. Jenny Lundström övertar rollen som MP-gruppledare.

Ingen junidebatt. Fullmäktigemötet den 8 juni 2021 kommer inte att innehålla den allmänpolitiska debatt som säsongen brukar bjuda på. KF beslutade ställa in den planerade debatten på grund av pandemin, eftersom ett digitalt KF inte anses kunna ge den levande debatt som är avsikten. Junimötet kommer i vanlig ordning att kunna följas via webb-tv, men är på grund av pandemin inte öppet för fysiskt närvarande åhörare. Länk till tv-sändningen och starttid publiceras på tierp.se. Som följd av besöksförbudet blir det heller ingen fysisk frågestund för allmänheten.