• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktige klubba

KF i korthet 8 juni 2021

Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2021 beslutade bland annat om taxor för de nya padelbanorna i kommunen och förlängda Corona-lättnader för det lokala näringslivet. Det beslutades även att göra det möjligt att begränsa antalet personer på särskilt utpekade platser i kommunen, detta med anledning att minska trängsel och risk för smittspridning i sommar.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Möjlighet att stänga badplatser. Vad gäller en eventuell stängning av ytor i kommunen med risk för trängsel, där särskilt badplatser pekas ut som riskområden för smittspridning av Covid-19, handlar det i dagsläget endast om ett förberedande beslut om att det ska finnas en möjlighet att införa ett tillfälligt förbud vid behov om att vistas på särskilt angivna platser under perioden 15 juni till 30 september 2021. Två platser som anges i underlaget till beslutet är badplatserna vid Trollsjön och Ubblixbo.

En motion om införandet av ett pris i ”Pekens anda” inlämnad av Jonas Nyberg (S) bifölls av kommunfullmäktige. Per-Erik ”Peken” Karlsson var aktiv i flera idrottsföreningar i Tierps kommun under lång tid. Ett ramverk för hur priset ska delas ut tas fram senare.

”Det är ett fint sätt att hedra Peken”, sa Jonas Nyberg (S) under mötet.

Lotta Carlberg (C) kommenterade motionen om priset med att hon ser förslaget som förenligt med antagen budget och att det är positivt med idéer som uppmärksammar ideellt arbete i kommunen.

Revidering av lokala ordningsföreskrifter antogs. Bland dessa finns skrivningar om att begränsa användning av pyrotekniska varor, vilka uppehållsytor i kommunen som berörs av förbud mot förtäring av alkohol och ett förtydligande om att hundar kan vara tillåtna på badplatser om det finns ett särskilt uppmärkt område.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 21 september 2021. Sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv.