• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet den 11 juni 2024

Tierps gröna avtryck, kultur- och fritidsprogram och förslag om fler geriatriker var några av frågorna som togs upp under kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Detta kommunfullmäktigemöte genomfördes i A-salen i Tierps kommunhus.

Frågor från allmänheten. Sammanträdet började med frågor från allmänheten om kollektivtrafik.

Allmänpolitisk debatt om miljö och Tierps gröna avtryck hölls.

Revisionen berättade om sitt arbete med pågående granskningar.

Ett förslag till nya taxor för korttidsuthyrning av kommunens bokningsbara lokaler återremitterades. Det innebär att ärendet kommer tillbaka till kommunfullmäktige längre fram.

Kultur och fritidsprogram för Tierps kommun, liksom säkerhetspolicy för Tierps kommunkoncern, antogs.

Motioner om fler geriatriker till Tierp och ny förskola i Karlholm behandlades.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 17 september 2024 klockan 18:00 i Humlesalen i kulturhuset Möbeln i Tierp. Det sammanträdet kan följas via webb-tv.