• - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet den 23 april 2024

Skolor i Tierp och Örbyhus, granskning av kommunens arbete med krisberedskap och uppföljning av Upptåget var några av ämnena som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2024.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Detta kommunfullmäktigemöte genomfördes i Humlesalen i Kulturhuset Möbelns stora sal i Tierp.

Frågor från allmänheten. Under sammanträdet ställdes frågor från allmänheten om bland annat konstgräsplan, skidspår och försäljning av Centralskolan i Tierp.

Revisionen berättade att den lägger upp sitt arbete utifrån en riskanalys och utifrån den kommer att granska resultaten i skolan och kommunens arbete med krisberedskap och brottsförebyggande frågor.

Årsredovisning för 2023 behandlades liksom föreslagen taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst.

En utbyggnation av Örbyhus skola klubbades och om Centralskolan beslutades att gå vidare i planeringen för att uppföra en ny skola på nuvarande plats i Tierps köping. Det togs även beslut om att beställa en utredning av en försäljning av Centralskolans fastighet och verksamhet.

Förslag om att uppföra en ny byggnad för Anpassad grundskola vid Aspenskolan och att göra en ny konstgräsplan vid Vegavallen återremitterades.

Motioner om bland annat rabatterade årskort med UL för 70-plusare, ökad tillgänglighet av sändningar från kommunfullmäktige på kommunens webb och uppföljning av Upptåget behandlades.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 11 juni 2024 i Humlesalen i kulturhuset Möbeln i Tierp. Det sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv.