• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet den 25 april 2023

Örbyhus skola, arbetskläder för idrottslärare och Tierps kommuns resultat för 2022 var några av ämnena som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2023.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Detta kommunfullmäktigemöte genomfördes i Humlesalen i Kulturhuset Möbelns i Tierp.

Revisionen berättade att den kommer titta extra noga på kommunstyrelsens verksamhet och hur samverkan mellan kommunen och näringslivet ser ut.

Frågor och interpellationer om bland annat de kommunala råden och Örbyhus skola behandlades av fullmäktigemötet.

Årsredovisning för 2022 godkändes av kommunfullmäktige. Resultatet för Tierps kommun för år 2022 blev + 45,2 miljoner kronor, vilket är 16,8 miljoner bättre än budget. Kommande år pekar dock den ekonomiska utvecklingen mot underskott, vilket innebär att kommunen behöver jobba med att hålla nere kostnader.

Revisionsberättelse för 2022 behandlades och ansvarsfrihet beviljades för kommunstyrelsen, beredningar, nämnder och gemensamma nämnder.

De lokala ordningsföreskrifterna reviderades, ombudgetering för 2023 togs och renhållningsordning och avfallsplan förlängdes.

Motioner om utdrag ur belastningsregistret, räknade minuter i hemtjänsten, arbetskläder för idrottslärare, lättnader för bygglov och insynsplatser i kommunstyrelsen med flera behandlades.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 7 juni 2023 klockan 16:00 i Humlesalen i Kulturhuset Möbeln i Tierp. Det sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv.