• - Näringsliv och medborgare möts på Yrkes- och utbildningsmässan

 • - Nya lokaler för Vallskoga förskola

 • - Låna gitarr på biblioteket

 • - KF i korthet den 12 december 2023

 • - Lyckad jakt vid vildsvinshelgen

 • - Näringslivet i Tierps kommun bäst i länet

 • - Snart öppnar Tierps resecentrum

 • - Nya hållbarhetslöften undertecknade

 • - Ny entreprenör för sotning

 • - KF i korthet den 7 november 2023

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Två par fötter med sockor framför en brasa.

Kom ihåg att anmäla din eldstad

Stigande elpriser gör att många vill installera eldstäder. Glöm inte att en anmälan ska göras till kommunen innan installation eller byte av eldstad.

Anmälan ska göras vid nyinstallation av eldstad och eller rökrör, insättning av kassett i befintlig kamin, byte till en ny eldstad samt för äldre eldstäder som ska börja användas igen.

Det krävs även ett startbesked innan installation samt slutbesked innan eldstäderna får börja eldas i.

Utöver en anmälan behöves även:

 • Situationsplan. Om det finns fler byggnader på gården ska byggnaden där eldstaden och/eller rökröret ska installeras markeras tydligt.
 • Planritning. Rita in var i byggnaden eldstaden skall placeras. Ska en ny insats installeras i befintlig kamin behöver man visa var i byggnaden detta är.
 • Foto. Om exempelvis en kassett ska installeras i befintlig kamin kan foto på den befintliga skickas in.
 • Fasadritning. Ska nytt rökrör installeras behöver det framgå på en fasadritning hur detta kommer se ut och vara måttsatt med skalstock.
 • Prestandadeklaration. Här behöver det framgå vad eldstaden har för utsläpp av CO2 samt dess verkningsgrad där kraven i Boverkets byggregler ska uppfyllas. Detta gäller för braskaminer, pelletseldade kaminer, kökspannor och insatser.

Anmälan kan göras via e-tjänsten.