• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Kommunanställda antar friluftsutmaning

Svenskt Friluftsliv har utsett detta år till friluftslivets år. Detta uppmärksammas i projektet Luften är Fri som leds med stöd av Naturvårdsverket.

Ambitionen är att fler ska hitta ut i naturen och prova på friluftsliv samt öka kunskapen om allemansrätten. Projektet har formats utifrån forskning kring det svenska friluftslivet - forskning som visar att friluftsliv förbättrar folkhälsa, stärker samhällsekonomin och ökar välfärden.

Varje månad under året har ett tema för att belysa friluftslivets olika delar. Temat för februari månad är friluftsinspiratörer. Detta vill Tierps kommun lyfta fram genom att presentera några av de kommunanställda som antagit egna friluftsutmaningar för året.

Friluftsinspiratörer

Sara Sjödal - Kommunstyrelsens ordförande

Jag är kommunalråd i kommunen med uppdraget att vara kommunstyrelsens ordförande. Min yrkesbakgrund är mark/växt agronom och när jag inte är upptagen med politik tillbringar jag mesta tiden hemma på gården med jord- och skogsbruksverksamhet. Friluftsliv är en unik frihet som alla kan delta i.

Min utmaning är att ta med mig minst fem personer som annars inte kommit iväg på friluftsutflykt.

Jenny Lundström – Ordförande samhällsbyggnadsutskottet

Jag är ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet där många av planfrågorna hanteras. Att planera så att våra bostadsområden har tillgång till grönområden och närnatur är otroligt viktigt för att underlätta för friluftslivet. När naturen finns nära är det lätt att ta en promenera eller cykeltur och bara få insupa naturens ljud, dofter och myllrande rikedom. Friluftsliv behöver inte vara mer komplicerat än så.

Jag är också ordförande i Upplandstiftelsen, kommunernas och Region Uppsalas organisation som jobbar för att främja friluftslivet och biologisk mångfald i länet. Ett mycket viktigt och stimulerande uppdrag!

Min utmaning är att paddla Tämnaråns kanotled. Det är något jag ser fram emot.

Petra Kessler - Näringslivsutvecklare

Jag arbetar på enheten näringsliv och turism som näringslivsutvecklare och jag ansvarar även för en del landsbygdsutvecklingsfrågor. Friluftsliv har alltid varit en stor del av mitt liv, jag är uppväxt på en gård och älskar att vara ute i naturen både sommar som vinter. Det är enkelt att bara ta sig ut, jag får frisk luft, motion och kan göra roliga saker ihop med familj och vänner. Dessutom finns det ingen skönare känsla än efter att ha varit ute en hel dag i exempelvis skidbacken.

Min utmaning är att jag varje helg ska ta med min son, sambo och hund till en ny plats i kommunen där vi antingen vandrar, åker pulka eller grillar korv.

Malin Eskilsson – Administratör

Jag jobbar som administratör på kultur och fritid, som förvaltar flera av kommunens naturbesöksmål. Jag gillar att vara ute i naturen, både för att träna och umgås med familj och vänner. Just nu njuter jag av riktig vinter med fina skidspår.

Min utmaning i år är att ta med vänner ut och uppleva Upplandsleden.

Allemansrätten

Alla som vistas i Sverige ska ha tillgång till natur - det är grunden i allemansrätten. Detta är även en förutsättning för att framtida generationer ska ha en bra relation till naturen och vilja värna om den. Med allemansrätten följer dock inte bara rättigheter, utan även skyldigheter. När vi vistas i skog och mark behöver vi ta hänsyn till djur- och växtlivet, markägare och andra besökare.

I kommunen finns det dessutom många mer iordningställda naturmål, bland annat naturreservat och smultronställen. Om du behöver tips på platser att besöka så kan du ta hjälp av apparna Naturkartan och Upplev Norduppland.