• - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

  • - Ny app för kommunens unga

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommundirektören i Almedalen

På onsdagen medverkade Randi Graungaard, kommundirektör i Tierps kommun, i ett seminarium i Almedalen om regional utveckling i samverkan.
- Den fasta strukturen för samverkan är viktig. När frågor kommer upp behöver vi inte hitta på nya forum.

Seminariet, med namnet ”Från förhandlingskultur till samverkanskultur”, lyfte bland annat frågan om vilket ledarskap som krävs för att klara framtidens utmaningar i en växande region.

Region Uppsala har sedan några år tillbaka ett regionalt utvecklingsuppdrag som handlar om ökad samverkan och bättre samordning. Länsstyrelsen har ett liknande uppdrag som ska främja länets utveckling.

Kommundirektör, Randi Graungaard, slog fast att det tidigare inte fanns någon större förväntan på samverkan.
- Förut var det mycket stuprör och vi slogs exempelvis med landstinget om ekonomiska medel. Man orkade inte se helheten. Nu handlar det om att om faktiskt nyttja de resurser vi har tillsammans.

Det gamla synsättet kunde vara mycket kostsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
- Samhället har inte resurser att dubbelarbete, slog, länsrådet Johan Von Knorring, fast.

På frågan om samverkan på tjänstemannanivå riskerar att "kortsluta" det politiska systemet svarade Randi Graungaard:
- Jag har ett tydligt politiskt uppdrag från min politik att samverka. Det är viktigt inte minst för en liten kommun. Det är oerhört viktigt att vi hjälps åt.
Hon nämnde bland annat utmaningar som rekrytering av kompetens och demografi som viktiga frågor att samverka om.
- Det är viktigt att ha den fasta strukturen för samverkan. När frågor kommer upp behöver vi inte hitta på nya forum utan vi lyfter frågorna i de befintliga, sa Randi Graungaard.

Förutom Randi Graungaard deltog även Staffan Isling, regiondirektör, Region Uppsala, Joachim Danielsson, stadsdirektör, Uppsala kommun, samt Johan Von Knorring, länsråd i Uppsala län.

Seminariet var en del av Uppsala växer – ett samarbete mellan Region Uppsala, Uppsala kommun och Handelskammaren i Uppsala län.

Du kan se hela seminariet här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.