• - Stora Salutorget stängs av under höstmarknaden

  • - KF i korthet den 19 september 2023

  • - Övningar under beredskapsvecka

  • - Kommunen fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Våga fråga - en suicidpreventiv utbildning som kan rädda liv

  • - Tillfälliga busshållsplatser påverkar trafiken

  • - Avrådan från bad

  • - Höga flöden i Dalälven

  • - Information om fågelinfluensa

  • - Nytt dammsystem i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunstyrelsen i korthet 24 april 2019

Kommunstyrelsen fick rapport om det pågående arbetet med plan för att balansera kommunens ekonomiska underskott.

Alla verksamheter ska ge förslag på samtliga möjliga åtgärder eller förändringar som kan minska kommunens kostnader. Till dessa möjligheter ska även kopplas vilka troliga konsekvenser som skulle bli följden. Därefter blir det de förtroendevaldas sak att avgöra vilka åtgärder som ska genomföras.

Förslagen är en viktig del i det fortsatta budgetarbetet. Slutligt avgörande om förändringar och åtgärder kommer när budgeten för nästa år klubbas vid kommunfullmäktiges sammanträde i början av november 2019.

Kyrka får solceller

Solcellspaneler får sättas upp på Borgenkyrkan i Tierp, sedan ansökan om bygglov har beviljats. Panelerna ska enligt ansökan monteras i två grupper på båda sidor om de karakteristiska spetsiga kyrkfönstren mot Gävlevägen. I beslutet att säga ja till solpaneler har vägts in att Borgenkyrkan med sin utformning har särskilda värden för stadsmiljön och att de spetsiga fönstren är en väsentlig del av byggnadens identitet.

Kompis med havet

Kommunens medverkan i kustplaneringsprojektet Kompis avrapporterades. Kompis har täckt in kustkommuner från Östhammar till Nordanstig. Nyttan för Tierps del är bland annat värdefull inventering av grunda havsvikar och en kustnära fritidsfarled från Grisslehamn upp till Gävleborgs länsgräns mot Västernorrland. Planeringsunderlaget från Kompis har även använts i upprustningen av Ängskär samt i projektet St Olav Waterway/Vikingaleden.

Fossilfritt 2030

Tierp hakar på projektet Fossilfritt 2030 2.0, som drivs av Biodriv Öst under företaget Biogas Öst AB. Det kan ses som en logisk fortsättning på kommunens deltagande i föregångaren Fossilfritt 2030. Det är också i linje med att kommunen i slutet av 2018 antog transportutmaningen, med sikte på att bli fossilfri fram till år 2030. (Biogas Öst är en storregional samverkansorganisation som omfattar Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Stockholm och Östergötlands län).

Brottsofferjour

Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M) samt Mikael Sjöberg, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen, har utsetts till kommunens representanter i Brottsofferjouren Uppsala läns referensgrupp. Brottsofferjouren är kommunens partner, för att kunna erbjuda samtalsstöd till kommuninvånare i en brottsutsatt situation.