• - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunstyrelsen i korthet 3 september 2019

Tierps kommun motsätter sig beslutet att ge företaget McKnight Resources AB undersökningstillstånd enligt minerallagen.

 

Tillståndet som lämnats av Bergsstaten, gäller företagets önskemål att leta efter bland annat koppar, zink, silver och guld samt så kallade sällsynta jordartsmetaller. Mineralföretaget riktar blickarna mot ett område som berör våtmarksområdet Florarna. Området berör geografiskt även Östhammars kommun, som också ställer sig tveksam till företagets begäran.

Som argument pekar de båda kommunerna på att en exploatering kan skada flera allmänna intressen. Särskilt som det är i ett känsligt område av stor betydelse både för sina natur- och friluftsvärden och som viktig sötvattenresurs.

Trots de båda kommunernas invändningar står det klart att förvaltningsrätten inte kommer att ta upp några överklaganden från Tierp eller Östhammar till prövning. Skälet är att endast markägare eller sakägare kan överklaga, dit räknas ingen av kommunerna.

Det lär bli fler turer. Om det efter företagets inledande undersökningar blir aktuellt att inleda någon brytning. Då kommer saken i annat läge och kommunernas ord väger tyngre.

Bostadssociala frågor. Nu finns särskilda och separata riktlinjer för hantering av bostadssociala frågor, exempelvis så kallade bostadssociala kontrakt. Tidigare ingick de som en del av riktlinjerna för bedömning av ekonomiskt bistånd. Bostadssociala frågor anses så omfattande att egna riktlinjer behövs. De nya riktlinjerna gäller och börjar tillämpas på en gång.

Närvårdsplatser. Tierps kommun säger upp avtalet om närvårdsplatser med region Uppsala, från och med 1 januari 2020. I samma beslut sägs att kommunen ska fortsätta samverka med regionen, med sikte på att etablera en närvårdsavdelning som del i projekt vårdcentrum Tierp. Avtalet från juni 2017 har gällt 6 närvårdsplatser, som av lokalskäl endast varit 3. Uppföljningar från 2017-18 visar att kommunen inte behövt utnyttja närvårdsplatserna så mycket som väntat och att den vård som getts på närvårdsplatserna till stor del varit regionvård. I arbetet med framtidens vård, som pågår i projektet Effektiv och nära vård 2030, ingår att se över vårdbehov för att nå målsättningar om nära, likvärdig och jämlik vård för länets invånare.

Fotnot: Bergsstaten är en statlig myndighet som ansvarar för ärenden rörande prospektering (undersökning av område för att leta efter naturresurser som malm eller olja) och utvinning av mineral samt att minerallagen följs.

Kommunfullmäktige härnäst. Den 17 september samlas Tierps största beslutsförsamling kommunfullmäktige till sitt första sammanträde för hösten 2019. Mötet är som vanligt öppet för alla och inleds med allmänhetens frågestund. Följ sammanträdet på plats i A-salen eller via webb-tv. Länk till direktsändning publiceras i kommunens informationskanaler innan mötet.