• - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

  • - Ny app för kommunens unga

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Bilden: Kommunen har både kust, sjöar, åar och delar av Dalälvens vidsträckta vattensystem som här vid Bredforsen. Upplevelser kring vatten kan utvecklas som besöks- och turistmål.

Kommunen har både kust, sjöar, åar och delar av Dalälvens vidsträckta vattensystem som här vid Bredforsen. Upplevelser kring vatten kan utvecklas som besöks- och turistmål.

Kusten en besöksresurs som kan användas bättre

Kommunens kuststräcka och vattenområden rymmer möjligheter som kan utnyttjas mer för besöksnäring och turism. Det framgår när inspelen från alla medborgardialoger kring ny översiktsplan har bearbetats.

Den nya planen för Tierps kommun – ÖP 2050 – ska peka ut riktningen för bästa användning av kommunens mark- och vattenresurser. Och som i allt fysiskt planarbete inom samhällssektorn handlar det om var exempelvis nya bostäder, fritidsanläggningar med mera bör placeras, var friluftslivet kan frodas och besöksmål kan utvecklas.

Många av de medborgare som deltagit i ÖP-dialogerna tycker att Tierps kommun 30 år framåt starkt ska kännetecknas av att vara ett värdefullt besöksmål. I dialogdiskussionerna återkommer den långa kusten, Dalälven och andra vattenområden som tillgångar möjliga att ta tillvara ännu mer. Konkreta exempel är fiske- och kanoting.

– Utöver det lyfts även kommunens kulturhistoria fram som en betydande resurs, bland annat bruksmiljöerna och Örbyhus slott. Det säger planarkitekt Markus Norbäck, en av många som medverkar i ÖP 2050-arbetet.

– Tydligt är att det finns ett allmänt intresse hos medborgarna att kommunens tillgångar för att utveckla besöksnäringen tas tillvara på bättre sätt, fortsätter han.

Ett återkommande ”uppdrag” i dialogerna var att placera ut klossar på kommunkartan. En kloss representerade nyetablering av större aktivitetsanläggning (bad, motion, klättervägg eller liknande). De överlägset flesta av grupperna placerade den klossen i huvudorten Tierp, med hänvisning till gynnsamt läge, bra kommunikationer och störst kundunderlag.

Flera grupper har noterat efterfrågan på hotell, samt betonar att lokala tillgångar (natur, råvaror, upplevelser) ska värnas i utveckling av besöksresursen Tierps kommun.


Hur vill du att Tierps kommun ska utvecklas?

Du som inte hade möjlighet att närvara vid höstens dialoger kan du nu lämna synpunkter här på webbplatsen. Genom att fylla i formuläret har du möjlighet att lyfta förslag och idéer om framtidens Tierps kommun!

Tyck till här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.