• - Nya hållbarhetslöften undertecknade

  • - Ny entreprenör för sotning

  • - KF i korthet den 7 november 2023

  • - Följ med på trygghetsvandring

  • - Lokalt producerad återvinningsstation

  • - KF i korthet den 19 september 2023

  • - Kommunen fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Tillfälliga busshållsplatser påverkar trafiken

  • - Information om fågelinfluensa

  • - Nytt dammsystem i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Demokratiberedningens ordförande Lars Svensk (svart kavaj och pekar på lådan) och nästan samtliga ledamöter i beredningen medverkade vid invigningen.

INVIGNING. Demokratiberedningens ordförande Lars Svensk (svart kavaj och pekar på lådan) och nästan samtliga ledamöter i beredningen medverkade vid invigningen.

Locket öppnat för Demokratierp

Vid en enkel ceremoni i Örbyhus bibliotek den 19 mars 2019 avtäckte demokratiberedningen i Tierps kommun den första i raden av Demokratierp-brevlådor.

Med dessa idé-brevlådor, som från början är en idé från en ung skolelev, öppnar kommunen ytterligare en väg in för kommuninvånarna att lämna in idéer till förbättringar, på områden där kommunen har ansvar.

Lådorna kompletterar de vägar som funnits sedan länge – att skicka vanliga brev, e-brev eller att använda funktionen kommuninvånarnas postlåda, via formulär på tierp.se.

Övriga lådor kommer efterhand att sättas upp på kommunens samtliga bibliotek och i bokbussen.

De idéer och synpunkter som lämnas in blir offentliga handlingar, kommer att registreras i kommunhuset och går vidare för handläggning i den del av kommunens verksamhet som är berörd. Alla förslag som kommer in via dessa olika förslagslådor redovisas fortlöpande i den politiska processen och kan slutligen bli föremål för beslut om någon förbättring och utveckling av kommunens tjänster och service.

Demokratiberedningen är kommunens enda permanenta beredning och består av förtroendevalda. Beredningen är underställd kommunfullmäktige och har i uppdrag att ”utveckla dialogen med kommunens medborgare och verka för att öka det politiska engagemanget, med förbättrad representativitet, integration och mångfald”.