• - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Fritid, kultur och friluftsliv

Mångsidigt engagemang belönas

Engagemang mot nedskräpning, för ishockey, kultur i vidaste mening samt konstnärligt skapande uppmärksammas i 2019 års tilldelning av stipendier och utmärkelser.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, som beslutat om årets tilldelningar, efter att de förslag och ansökningar som kommit in granskats av en särskild arbetsgrupp med såväl tjänstemän som politiker. KSAU beslutade enligt följande:

Eldsjäl är hedersbetygelsen till Eva-Lena Wadberg, med motiveringen ”har under lång tid varit en stor eldsjäl inom den uppländska ishockeyn”, genom ledaruppdrag både i Tierp och Uppland, som lagledare, initiativtagare till sommarhockey och inte minst som förebild i en mansdominerad idrott.

Kulturpristagare är Lövstabruks kulturförening. ”Med mod, nyfikenhet och stort engagemang har föreningen lyckats kombinera såväl historia och samtid, tradition och nyskapande konst” sägs i motiveringen om vad som kallas en betydelsefull aktör i kulturlivet.

Miljöpris delas ut till Tallbacksskolan, Månkarbo. Enligt motiveringen har eleverna på flera olika sätt visat att de bryr sig om planeten Jorden och dess framtid. De plockar skräp, deltar i debatten, ställer krav på politiker och engagerar sig på andra sätt i klimatfrågor.

Konstnärligt arbetsstipendium går till Fredrik Strid för ett konstnärligt skulpturprojekt kallat Fåglar i Sverige. Han utgår från fåglar i sitt närområde för att undersöka och granska samhälleliga fenomen och problem, exempelvis kring identitet och migration. Projektet ska presenteras offentligt i kommunen. Fredrik Strid driver sedan 2011 Persbo studio i Månkarbo.