• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Foto: Leif Ingvarsson

Nya yttre beredskapszonen och jodtabletter

I veckan skickar Länsstyrelsen i Uppsala län ett utskick med information om de nya beredskapszonerna kring svenska kärnkraftverk. I samband med det delas jodtabletter ut till dem som bor eller arbetar i den nya yttre beredskapszonen för kärnkraftverket. 

Arbetet med förändrade beredskapszoner har pågått i flera år och har inget att göra med kriget i Ukraina.

Regeringen har beslutat om nya beredskapszoner för svenska kärnkraftverk från och med den 1 juli 2022. Arbetet med förändringarna påbörjades 2017 efter att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) presenterat en utredning som analyserat erfarenheter efter kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan 2011. Förändringen innebär att det ska finnas en inre och en yttre beredskapszon med en ungefärlig sträckning på 5 respektive 25 kilometer runt kärnkraftverket. Det är områden där länsstyrelsen tillsammans med andra myndigheter förbereder olika skyddsåtgärder.

Information om särskilda rutiner

I beredskapszonerna ska det finnas förhandsutdelade jodtabletter och information om särskilda rutiner för den som bor i en kärnkraftskommun. Det ska finnas planering för att vistas inomhus eller utrymma till en annan plats om det blir nödvändigt. Förändringen av zonerna gör att fler än tidigare ska få jodtabletter, som delas ut för att skydda allmänheten vid en kärnkraftsolycka.

Delas ut under april och maj

Utskicket av information och jodtabletter sker med posten till folkbokföringsadressen och går till både permanentboende och fritidshusägare i området. Även företag, skolor och verksamheter i området omfattas av utskicket. Jodtabletterna kommer att delas ut under april och maj, med start den 25 april. Det är Länsstyrelsen i Uppsala län som ansvarar för utdelningen av jodtabletter, på uppdrag av regeringen.

Inga nya jodtabletter i år

Boende och verksamheter som finns ungefär 12–15 kilometer från kärnkraftverket fick jodtabletter 2021. I år får de inga nya jodtabletter, men de kommer att få information om de nya beredskapszonerna och en uppmaning att behålla jodtabletterna från 2021.

Om familjer eller verksamheter behöver fler eller har frågor om utdelningen av jodtablettern går det bra att kontakta länsstyrelsens krisberedskapsenhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
E-post: uppsala@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 30 00 (växel