• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Förskola och utbildning

UTREDA LOKALBEHOV. Tierps kommuns lokalsamordnare ska se över hela lokalbeståndet för att hitta en långsiktig lösning för bland annat förskolorna i Vallskoga.

Ny förskola skjuts på framtiden

Det byggs ingen ny förskola i Vallskoga i Tierp.
Hyreskostnaden blir 3 miljoner kronor dyrare per år än nuvarande lösning. Nu ska en översyn av samtliga kommunala lokaler göras för att hitta hållbara lösningar.

 - Det är jättetråkigt, men det är inte ekonomiskt försvarbart i detta ansträngda läge, säger kommundirektör Randi Graungaard.

 Hon hänvisar till både framtida utmaningar och dessutom kommunens underskott på 30 miljoner kronor 2018 som måste åtgärdas inom tre år.

Vallskoga förskola utrymdes våren 2016 efter att det upptäcktes mögel i fastigheten. De fyra avdelningarna evakuerades till olika förskolor en period och därefter till tillfälliga moduler i väntan på besked. Politiskt beslutades det om att ta fram en ny detaljplan för området för att göra det möjligt att bygga en ny förskola med två extra avdelningar. Under projekteringen har det dock framkommit att hyreskostnaden för den nya förskola skulle uppgå till 4,7 miljoner per år, jämfört med 1,7 miljoner idag.

- Vår fastighetssamordnare har börjat se över hela vårt lokalbestånd för att hitta långsiktiga lösningar. Lokalerna som vi har idag är väl anpassade för barn och håller hög kvalitet utifrån ett pedagogiskt perspektiv däremot är de inte optimala utifrån personalens utrymme, vilket naturligtvis är beklagligt, berättar Randi Graungaard.

Nyligen presenterades en lokalutredning för Tierps kommun förskolor och skolor som en externs konsult genomfört. I rapporten förslås småskolor att läggas ned och nya skolor byggas centralt. Kommunalrådet Sara Sjödal (C), betonade vid senaste kommunstyrelsen att en centralisering av kommunens skolor inte är aktuellt. Förslagen baserades inte på hela kommunens fastighetsbestånd, vilket nu ska göras för att kunna se hur lokaler kan nyttjas på bästa sätt innan det blir aktuellt med nybyggnationer och/eller tillbyggnader.