• - Näringsliv och medborgare möts på Yrkes- och utbildningsmässan

  • - Nya lokaler för Vallskoga förskola

  • - Låna gitarr på biblioteket

  • - KF i korthet den 12 december 2023

  • - Lyckad jakt vid vildsvinshelgen

  • - Näringslivet i Tierps kommun bäst i länet

  • - Snart öppnar Tierps resecentrum

  • - Nya hållbarhetslöften undertecknade

  • - Ny entreprenör för sotning

  • - KF i korthet den 7 november 2023

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Ny funktion för visselblåsare

Visselblåsare

Tierps kommuns nya visselblåsarfunktion är på plats. Systemet, för rapportering av eventuella missförhållanden i organisationen, är ett lagkrav som uppskattas av kommunen.

Sveriges kommuner måste enligt lag (2021:890) ha en visselblåsarfunktion.

Nu är kommunens externa tjänst färdig att användas, där Tierps kommun kan fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen, verksamheter och bolag.

– Det här är generellt sett en mycket bra lagstiftning. Lagen ökar tydligheten i ansvaret att motverka till exempel korruption och ökar vår förmåga att ta vårt ansvar på bästa möjliga sätt, säger kommundirektör Helena Carlsson.

Från och med den 17 juli 2022, inträder också ett särskilt ansvar för kommunerna, med möjlighet att rapportera anonymt genom en betrodd kanal, i det här fallet en extern tjänst som har upphandlats av flera kommuner i länet, bland annat av Tierp.

– Normalt sett så går det, precis som vanligt, att till exempel prata med någon ansvarig chef, men om det inte skulle hjälpa, eller av någon anledning varken är lämpligt eller möjligt, så finns visselblåsarsystemet att tillgå, säger Helena Carlsson.

Många kan använda tjänsten

Tjänsten är inte avsedd att användas av allmänheten, men publiceras ändå externt för att möjliggöra för till exempel tidigare anställda eller leverantörer att rapportera förhållanden som visselblåsarfunktionen omfattar.

Tjänsten ska alltså inte användas för att rapportera allmänt missnöje eller andra klagomål.

Vare sig visselblåsarlagen, systemet, funktionen eller tjänsten, inskränker det grundlagsskydd som finns i och med meddelar- och anskaffarfriheten, eller repressalie- och efterforsknings­förbudet.