• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Randi Graungaard, ny kommundirektör, och Bengt-Olov Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande

Ny kommundirektör i Tierp

Randi Graungaard, som sedan månadsskiftet augusti-september 2017 varit tillförordnad kommunchef i Tierps kommun, förordnas som ordinarie på tjänsten från och med den 1 februari och får titeln kommundirektör.

Det står klart efter nödvändiga samråd och efter beslut i kommunstyrelsen arbetsutskott den 30 januari 2018.

– Vi får en kommundirektör med lång och bred erfarenhet av politisk och kommunal verksamhet. Det säger kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson (S).

Följer lagändring

Den nya tjänstetiteln är en följd av de ändringar i kommunallagen som trädde i kraft den 12 januari 2018. Ändringarna innebär bland annat att alla svenska kommuner bör använda titeln kommundirektör för den högst ansvariga tjänstepersonen. Av samma skäl fastställde kommunstyrelsen genom ett beslut den 5 december 2017 en ny ”Instruktion för kommundirektör Tierps kommun”.

Enligt instruktionen är kommundirektören i sin egenskap av högsta tjänsteperson formellt anställd av och ansvarar inför kommunstyrelsen (KS). Instruktionen visar hur rollfördelningen mellan direktör, KS och dess ordförande ser ut.

Leda och utveckla

Kommundirektörens uppdrag är i korthet att leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter i linje med politiskt fattade beslut och uppsatta mål, på ett effektivt sätt och så att lagar och riktlinjer följs. Kommundirektören är även ytterst ansvarig för strategiska utvecklingsfrågor, exempelvis genom regional samverkan med olika parter.

Randi Graungaard har varit anställd i Tierps kommun sedan 2013 som myndighets- och verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen. Rekrytering av hennes efterträdare på den tjänsten pågår.