• - Övningar under beredskapsvecka

  • - Kommunen fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Våga fråga - en suicidpreventiv utbildning som kan rädda liv

  • - Tillfälliga busshållsplatser påverkar trafiken

  • - Avrådan från bad

  • - Höga flöden i Dalälven

  • - Information om fågelinfluensa

  • - Nytt dammsystem i Örbyhus

  • - Första etappen av nya resecentrum avklarat

  • - Tidig kontakt med äldre ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Illustrationsplan för dagvattendamm i Örbyhus

Nytt dammsystem i Örbyhus

Ett dammsystem som renar och fördröjer dagvattnet innan det når Tegelsmoraån kommer att anläggas i Örbyhus. Arbetet har redan påbörjats och kommer fortsätta inpå hösten.

Dagvattnet från stora delar av Örbyhus avleds orenat via ett dike till Tegelsmoraån. Nu anlägger Tierps kommun dagvattendammar i området vid gamla reningsverket. Runt dammsystemet anläggs även en promenadslinga med en grillplats.

Projektet har fått finansiering från det statliga LONA-bidraget.