• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Nya ordinarie ledamöter och ersättare i Tierps kommunfullmäktige efter valet 2018.

Nytt presidium i kommunfullmäktige

Nyvalda kommunfullmäktige i Tierp samlades den 16 oktober 2018 till sitt första sammanträde efter valet. Vid detta konstituerande sammanträde valdes nytt presidium och en valberedning som ska förbereda övriga val till nästa sammanträde.

Bengt-Olov Eriksson (S) inledde i egenskap av ålderspresident (den ledamot med flest år bakom sig i församlingen). Han vände sig särskilt till de många helt nyvalda ordinarie ledamöter och ersättare som deltog i sitt första sammanträde.

– Jag förstår att det kan kännas pirrigt, men jag kan försäkra er om att talarstolarna inte bits.

Han betonade vikten av att i besluten följa lagar och regler, men också att visa varandra respekt i debatten.

– Vi i Tierp är kända för att ha respekt för varandra och att skilja på sak och person, även om åsikterna bryts. Jag hoppas att det är en kultur vi alla vi vill bevara, att vi bibehåller den och en god samtalston.

Därefter gick sammanträdet in på kvällens få beslutspunkter. Bland de första var att välja en valberedning, som inledde sitt arbete omedelbart.

Nytt presidium

I pausen under valberedningens överläggningar underhöll stråkelever från kulturskolan med folkmusik. Därefter återupptogs sammanträde, valberedningen presenterade sitt förslag och mötet valde fullmäktigepresidium för den kommande mandatperioden enligt följande:

Ordförande Lars Svensk (KD), förste vice ordförande Anna Grimberg (C), andre vice ordförande valdes Bengt-Olov Eriksson (S). Lars Svensk är något av veteran i tierpspolitiken som nu gör comeback. Han lämnade fullmäktige när den förra mandatperioden gick ut 2014. Under en period har han även varit riksdagsledamot.

Efter sammanträdet avtackades de ordinarie ledamöter och ersättare som efter valet 2018 lämnat sina uppdrag.

Följ mötet via webb-tv

Nästa ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige äger rum tisdagen den 6 november och som vanligt i kommunhusets A-sal. Observera att detta KF-möte inte sker på ordinarie samtalstid. Eftersom debatt om och beslut av kommunens budget för nästa verksamhetsår inleds mötet redan klockan 13.00. Utöver det kommer mötet bland annat att välja nya ledamöter till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten och kan även följas via webb-tv både i direktsändning och i efterhand (länk till webb-tv finns på tierp.se).