• - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Omsorg och stöd

Illustration: Temagruppen

Nytt särskilt boende byggs och drivs i privat regi 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 6 mars att ge Vardaga AB förtroendet att bygga och driva ett nytt särskilt boende för äldre. Det här är det första särskilda boendet som både byggs och drivs i privat regi i Tierps kommun. Boendet kommer att vara beläget i det nya området Triangelparken i Tierps köping och ska enligt avtalet vara klart för inflyttning senast vid årsskiftet 2020-21.

I upphandlingen, som skett enligt lagen om offentlig upphandling – LOU, har kommunen ställt krav på bland annat kvalitet, organisation och kompetens. Anbuden har utvärderats enligt LOU efter lägsta pris. I utvärderingen av anbud har kommunen kontrollerat att företaget kan leva upp till de ställda kraven.

Boendet kommer att ha 57 lägenheter fördelade på tre våningar. Vid starten kommer kommunen att nyttja 40 av dessa lägenheter enligt avtal, med möjlighet att vid behov ta fler lägenheter i anspråk. Boendet får personal dygnet runt. Det kommer även att finnas tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Några av lägenheterna anpassas till parboende.

Med en åldrande befolkning kommer allt fler äldre att behöva särskilt boende. Med denna lösning säkerställer kommunen tillgången till lägenheter i särskilt boende för att svara mot behoven.

– Vi ser med spänning fram emot att få in en ny aktör i omsorgen. Detta ger oss även möjlighet att utveckla vårt interna uppföljnings- och kvalitetsarbete ytterligare, säger Viktoria Söderling (S), ordförande i utskottet för Arbete och omsorg.

Boendet kommer att byggas av Skanska AB och Vardaga AB kommer sedan att bedriva verksamheten. Bägge dessa aktörer har stor erfarenhet av liknande projekt i andra kommuner.

FAKTA

Särskilt boende är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Den som vill flytta till ett särskilt boende behöver ansöka om insatsen hos kommunens biståndshandläggare. I dagsläget har Tierps kommun fyra särskilda boenden med sammanlagt cirka 200 lägenheter och lika många hyresgäster. Nuvarande särskilda boenden finns förutom i Tierp även i Karlholm, Söderfors och Örbyhus.