• - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Tomas Ulväng, ny VD för Temab

Ny vd för Tierps Energi & Miljö AB

Efter en omsorgsfull rekryteringsprocess har styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB anställt Tomas Ulväng som ny vd för bolaget. Han tillträder senast den 1 januari 2019. Tomas Ulväng kommer närmast från jobbet som vd för kommunägda fjärrvärmebolaget Ena Energi AB i Enköping.

Tomas Ulväng efterträder Temabs nuvarande vd Per Jonsson, som slutar på egen begäran. Nuvarande vd kvarstår i tjänst tills efterträdaren är på plats.

- Vi är mycket nöjda med den här rekryteringen. Vi ser med tillförsikt fram mot att Tomas Ulväng med sin breda erfarenhet och kunskap ska fortsätta den positiva utvecklingen av Temab och dess dotterbolag.

- Det ska bli otroligt inspirerande och utmanande att tillsammans med medarbetarna och styrelsen fortsätta resan med att utveckla bolaget för att stödja samhällsbygget. Den resan är jag gärna med och leder. Det säger tillträdande vd Tomas Ulväng och fortsätter:

- Att arbeta nära politiker, tjänstemän och medborgarna och att vara en del av utvecklingen av ett samhälle är något som driver mig.

Kort om Temab:
Tierps Energi & Miljö AB med ungefär 40 medarbetare ägs till hundra procent av Tierps kommun. Den 1 januari 2016 övertog bolaget ansvaret för renhållning, leverans av dricksvatten, miljöriktig hantering av spillvatten och dagvatten samt drift och skötsel av offentliga områden och kommunala vägar. Bolaget utför detta arbete på uppdrag av Tierps kommun. Det leds av en vd med en styrelse av politiskt förtroendevalda, utsedda av kommunfullmäktige.

Temab har ett helägt dotterbolag – Tierps Fjärrvärme AB som levererar fjärrvärme i huvudsak från förnybara energikällor till omkring 450 privat- och företagskunder i Karlholmsbruk, Tierp och Örbyhus.