• - KF i korthet den 11 juni 2024

 • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

 • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

 • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

 • - Samarbete för fler bostäder

 • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

 • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

 • - KF i korthet den 23 april 2024

 • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

 • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Omfördelningar och skattehöjning

Omfördelningar av pengar och en skattehöjning på 30 öre är vad det nya politiska styret i Tierps kommun anser är nödvändigt för att få en budget anpassad till verklighet och resultatmål. Det är också vad som föreslås i kvintettens omarbetade budgetförslag inför kommunfullmäktige den 18 december.

Bakgrunden är att den styrande kvintetten (bestående av partierna C, M, KD, L och MP) vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober begärde återremiss på budgetförslaget från det avgående styrets budgetförslag till en ny budgetberedning.

– Det var nödvändigt för att kunna driva kvintettens politik. Det säger finanskommunalrådet Sara Sjödal (C) när hon presenterar kvintettens omarbetningar. Hon understryker att de följt de direktiv som återremissen innehöll – statsbidragen för kommunens arbete med projektet samverkan bästa skola ska behållas, nya lösningar ska fram för att minska barngrupper och förbättra arbetsmiljön i förskolan, investeringstrycket bör lätta, barn och utbildning ska prioriteras, hållbarhetsperspektiv ska finnas med.

Kvintettens kompletteringar och ändringar innebär bland annat:

 • Knappt 5,3 miljoner kronor mer till förskolan för att klara fler barn och mindre grupper.
 • Drygt 2,3 miljoner mer till grundskola.
 • 8 miljoner mer till individ- och familjeomsorgen för personalförstärkning och ökade kostnader i verksamheten.
 • 1 miljon mer till äldreomsorgen och 0,5 miljoner mer till funktionshindradeomsorgen.

Minskade skatteintäkter

– Med dessa satsningar blir budgeten mer realistisk och mer verklighetsanpassad än ursprungsbudgeten. Den blir därmed ett styrdokument som faktiskt går att följa, hoppas Sara Sjödal.

Hon berömmer verksamheterna för att ha jobbat effektivt och konstruktivt för att hitta möjliga omfördelningar och föreslås besparingsområden.

Det sistnämnda inte minst viktigt, eftersom en budget med plusresultat ska balansera inte bara de föreslagna satsningarna utan även kompensera drygt 10 miljoner i minskade skatteintäkter (enligt den senaste skatteprognosen).

Därför föreslås en skattehöjning med 30 öre, som beräknas ge ökade intäkter på 12,3 miljoner.

I det omarbetade förslaget ingår bland annat följande verksamhetsförändringar:

 • Gymnasieskolan sparar 1,5 miljoner genom att avveckla idrottsspecialiseringen motocross i och med slutet på läsåret 2018-19. De sista eleverna som får gå klart med motocross som specialidrott är alltså de som nu går i årskurs 3. Besparing från helåret 2020 är 3 miljoner. Det innebär samtidigt att crosshallen kommer att bli något annat, men det är en diskussion som kommer senare och en fråga som dessutom ägs av kommunens fastighetsbolag.
 • Ingen konstis på Bruksvallen i Söderfors sparar in drygt 1,1 miljoner.
 • Bibliotekens öppettider bantas och Tierps torgfest läggs ner, vilket sparar cirka 0,8 miljoner.
 • Kostenheten har fått i uppdrag att minska matsvinnet genom hela kostkedjan från inköp till tallrik. Den årliga besparingen beräknas till omkring 2 miljoner per år, vilket möjliggör lägre portionspris och därmed minskade kostnader för verksamheterna på lika stor summa.
 • I förslaget ingår även att försöka bli kvitt kostnader för tomma elevbostäder i Högbergsparken. I dagsläget är ett hus tomt, men kostar utbildningsverksamheten knappt 2 miljoner på helår.

-Vi ska inte hyra tomma bostäder för den summan. Det kan bli bostäder för den vanliga marknaden där efterfrågan finns, säger Sara Sjödal.

Debatt i december

Debatt om kommunens ekonomiska politik och budget för 2019 väntar vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december. Sammanträdet med start klockan 13.00 äger rum i kommunhusets A-sal, är som vanligt öppet för allmänheten som åhörare och direktsänds via webb-tv. Länk till webb-tv-sändningen publiceras på tierp.se i anslutning till mötet.

Så fördelas skattekronorna

Skattekollen visar hur skattepengarna fördelas över kommunens verksamheter. Underlaget är Tierps kommuns årsredovisning för 2017.