• - KF i korthet den 11 juni 2024

 • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

 • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

 • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

 • - Samarbete för fler bostäder

 • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

 • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

 • - KF i korthet den 23 april 2024

 • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

 • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Registrera din vattenbrunn och få bättre skydd

Att registrera sin vattenbrunn i SGUs brunnsarkiv innebär bland annat ett bättre skydd vid en eventuell miljöolycka. Dessutom bidrar du som brunnsägare till bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i kommunen.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har tagit fram möjligheten att lämna in brunnsobservationer för befintliga brunnar, men också information om de brunnar som saknas i registret.

Inlämningen är frivillig men det finns flera fördelar med att ha sin brunn registrerad. Några exempel är:

 • När andra i området planerar att borra efter vatten eller värme har de större möjlighet att se och ta hänsyn till din brunn.
 • När kommunen arbetar med översikts- och detaljplanering kan informationen vägas in i arbetet.
 • Räddningstjänstens möjligheter att skydda brunnen i samband med en miljöolycka ökar.
 • Informationen är viktig som planeringsunderlag för kommunens vatten- och avloppsutbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

I formuläret på SGUs hemsida lämnas uppgifter om brunnen. Vid registrering från en smartphone eller liknande går det med hjälp av GPS-funktionen att markera vart brunnen finns direkt.

Registrera vattenbrunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Registret för brunnar används av myndigheter, konsulter och kommuner för att identifiera och lokalisera enskilda brunnar. Bland annat för den kommunala planeringen av vattenförsörjningen är det viktigt att ha lokal information om tillgång till vatten och vattenuttag.

I brunnsarkivets kartfunktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går det att se vilken information som finns registrerad på din brunn.