• - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

 • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

 • - Så firas studenten 2023

 • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

 • - Bra chefer ger bättre service

 • - Årets medborgarlöfte är signerat

 • - KF i korthet den 25 april 2023

 • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

 • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

 • - Ny app för kommunens unga

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Så bidrar Tierps kommun till Världsnaturfondens klimatutmaning

Tierps kommun har antagit Världsnaturfondens WWF:s utmaning inför klimatdagen Earth Hour som genomförs den 28 mars.
— Vi vill visa att vi tar dessa frågor på allvar och att vi bidrar med det vi kan, säger hållbarhetsstrateg Frida Johnson.

Världsnaturfonden har utmanat landets kommuner att lyfta fram miljö– och klimatfrågor på agendan genom tolv konkreta förslag.

Tierps kommun antagit fem av dessa utmaningar och kommer arbeta med dem under 2020. Det handlar om att låta fler gräsmattor bli ängsmarker, om att skydda och återställa våtmarker, att kommunen använder sig av elbilar och bidrar till laddstolpar för elbilar, samt att minska klimatpåverkan från skolmaten.

Frida Johnson tycker att Earth hour är ett utmärkt sätt att visa vad kommunen bidrar med för att minska klimatutsläppen och gynna den biologiska mångfalden.

— Vi vill att de som bryr sig om och engagerar sig för en bättre miljö ska känna att de inte är ensamma. Därför är det viktigt att kommunen också deltar och visar att vi drar vårt strå till stacken.

Vi kan höja ambitionerna och förhoppningsvis få fler med oss i arbetet för att minska klimatutsläppen och gynna den biologiska mångfalden.

WWF:s 12 utamningar till landets kommuner:

 1. Låt gräsmattor och ängsmarker blomma
 2. Restaurera/skydda kommunala våtmarer
 3. Låta gammelskogar växa
 4. Införa miljözoner på centrala gator i kommunen
 5. Upphandla laddbara elbilar vid nästa nyinköp
 6. Bidra till publik laddinfrastruktur för personalbilar
 7. Inför tjänsteresepolicy i kommunen som begränsar inrikesflyg
 8. Sätta upp mål för att minska utsläpp ur ett konsumtionsperspektiv
 9. Beräkna kommunens klimatpåverkan från skolmaten och sätt upp mål för att minska klimatpåverkanområdet.
 10. Eliminera 10 procent av vandringshindren i vattendrag med höga naturvärden
 11. Besluta om en kommunal kusthavsplan senast mars 2022
 12. Göra kommunens kapitalförvaltning mer hållbar