• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Hand som håller i byggklossar.

Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

Kommunen har bra handläggningstider, men behöver få ökad förståelse för hur företagande fungerar och bygga mer bostäder, anser lokala företagare.

I Svenskt Näringslivs årliga enkät hamnar det sammanfattande omdömet för företagsklimatet på 3,3 för Tierps kommun. Det innebär betyget "godtagbart" och placerar kommunen, liksom förra året, på tredje plats av länets åtta kommuner.

Fler bostäder

Viktigast att prioritera för kommunen enligt företagen, är att fler bostäder byggs, att det lokala vägnätet förbättras och att förståelsen för företagande ökar hos kommunens beslutsfattare.

Lätt att komma i kontakt

Av de 88 företag som har besvarat enkäten har 59 procent varit i kontakt med kommunen. Oftast har kontakten gällt tillstånd, tillsyn och kontroll. Företagen upplever att det är lätt att komma i kontakt med kommunen.

De upplever att de är nöjda med råd och vägledning de fått, att de möts av förståelse och att handläggningstiderna är okej.

Förståelse för företagande

För Tierps kommun är förståelse för hur företagande fungerar en viktig fråga.

– Vi ska vara bra på att vara kommun och ett stöd till företagandet. Inom till exempel Nordupplands Tillväxtkluster investeras cirka 50 miljarder kronor och har ett behov av 5000 medarbetare fram till 2035. Till det behöver vi bostäder, fungerande infrastruktur och utbildning, säger Lars Ingeberg som är näringslivschef i Tierps kommun.

Tierps kommun har även en grupp för NKI (Nöjd Kund Index) med tjänstemän och politik som träffas regelbundet för att hela tiden förbättra myndighetsutövningen och förståelsen för att bemöta kunder på bästa sätt.