• - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Snabba svar ger nöjda kunder

Ulrika Hedqvist, enhetschef för kundcenter inom medborgarservice, Tierps kommun.

2019 års enkät genomförd inom Medborgarservice, Tierps kommun, visar att nästan alla som haft kontakt med kundcenter är nöjda.

 Det som värderas högst är positivt bemötande (95 procent av de som svarat), snabba svar (93 procent) och tydliga svar (drygt 90 procent). Så stor andel som 98,9 procent av de svarande kan tänka sig att rekommendera andra att vända sig till Tierps kommun.

– De som kontaktar oss ska känna sig väl bemötta, även om vi inte alltid kan leverera det svar som önskas. Det säger Ulrika Hedqvist. Som enhetschef för verksamheten lyfter hon fram betydelsen av att ha positiva och engagerade medarbetare för att nå god kundnöjdhet.

Som exempel på gott betyg tar hon några av de öppna enkätkommentarerna. En visar att kunden kan vara nöjd utan att ha blivit helt tillfredsställd i sakfrågan. Hen berömmer att ha fått ett välformulerat svar men tillägger ”Den fråga jag ställer är förmodligen omöjlig att få ett svar på som jag kan vara nöjd med”. En annan svarsperson ger servicen full poäng över hela linjen med kommentaren ”att få svar snabbt är något jag tycker om, att få en tomtkarta av sommarhuset skickad under själva samtalet är ju bara toppen”.

Tydligt kundfokus

Resultatet visar att kundcenters medarbetare följer kommunens motto att arbeta med kundfokus. Enkäten är visserligen begränsad i omfattning, men bygger på frågor till alla kundtyper (enskilda medborgare, föreningar och företag) och alla ärendetyper (från rena servicefrågor som öppettider och liknande till myndighetsärenden som exempelvis bygglov). Och drygt hälften av de som tillfrågades svarade på enkätfrågorna, vilket också uppfattas som ett bra betyg.

Sporrar till förbättring

Syftet med kundundersökningen är att få ett mått på hur nöjda de som kontaktar oss är med det bemötande och den hjälp de får.

– Nu ska vi jobba på att bli ännu tydligare i våra svar, säger Ulrika Hedqvist.