• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

 • - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

 • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

 • - Så firas studenten 2023

 • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

 • - Bra chefer ger bättre service

 • - Årets medborgarlöfte är signerat

 • - KF i korthet den 25 april 2023

 • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

 • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Tierps resecentrum sett ovanifrån. I högra hörnet åker ett blått tåg förbi.

Snart byggstart för Tierps nya resecentrum

Tierp växer och resandet till och från orten ökar. Resecentrum kommer därför att byggas om för att möta framtidens behov och öka tillgängligheten. Arbetet kommer pågå under stora delar av 2023.

Omkring 3000 personer reser dagligen med kollektivtrafik till och från Tierp, som är en av de största bytespunkterna i länet.

I början av april kommer därför arbetet med ett nytt resecentrum att påbörjas, som syftar till öka tillgänglighet och skapa en hållbar resandemiljö, samtidigt som centralorten får ett grönare och ljusare intryck.

Projektet delas in i två etapper.

 • Etapp 1: Stationsgatan
  Framkomligheten för bussar ska förbättras och hela gatan ska göras säkrare för övriga trafikanter. I samband med detta kommer även TEMAB att utföra VA-arbeten på gatan. Arbetet beräknas pågå mellan april och juli.
 • Etapp 2: Busstationen
  Tillgängligheten förbättras genom bland annat ledstråk och upphöjningar som underlättar på- och avstigningar. Beräknas pågå mellan augusti och november.

Arbetet med Tierps resecentrum sker i samverkan mellan kommunen och Region Uppsala.

Projektet kommer har påverkan på trafiken. Mer detaljer om finns på byggprojektsidan.