• - KF i korthet den 12 december 2023

  • - Lyckad jakt vid vildsvinshelgen

  • - Näringslivet i Tierps kommun bäst i länet

  • - Snart öppnar Tierps resecentrum

  • - Nya hållbarhetslöften undertecknade

  • - Ny entreprenör för sotning

  • - KF i korthet den 7 november 2023

  • - Lokalt producerad återvinningsstation

  • - KF i korthet den 19 september 2023

  • - Kommunen fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Storsatsning på båtturism längs upplandskusten

Region Uppsala avsätter tre miljoner kronor för att utveckla Ängskärs djuphamn och Äspskär. Syftet är att binda ihop Uppsala läns skärgård med både Gävleborgs och Stockholms skärgård och öka tillgängligheten för båtturismen.

Hela kuststräckan har stor potential att utvecklas som besöksmål men för att skapa tillväxt och attraktionskraft krävs att ett antal svagheter åtgärdas. Som läget är i dag så saknas angöringshamnar för båtar längs med den delen av kusten.

­–Den här satsningen är välbehövlig och viktig, genom förbättrade förutsättningar att ta sig upp mot Gävle och vidare norrut gynnar det även oss i norra delen av Upplandskusten, säger Petra Kessler, näringslivsutvecklare på Tierps kommun. En fungerande infrastruktur skapar förutsättningar för näringslivet att utveckla verksamheter, både från sjösidan och från landsidan, fortsätter hon.

Undersökningar visar att svenska fritidsbåtfolket ofta beskriver sträckan Öregrund-Höga kusten i allmänhet som grund, öde, ogästvänlig och navigatoriskt krävande, då man till största del förflyttar sig långt ute till havs.

De tre miljoner kronor som Region Uppsala satsar i projektet kommer att tas från de pengar som finns avsatta i länsplanen för utveckling av den regionala transportinfrastrukturen.

Pengarna fördelas med 2,5 miljoner kronor till Ängskärs djuphamn, beläget i Tierps kommun och 500 000 kronor till Äspskär, i Östhammars kommun. Ängskärs pir är i dåligt skick och behöver bytas ut och förhoppningsvis kommer den förlängas för att öka båtkapaciteten. I Äspskär finns ett behov att utveckla infrastrukturen och hamnkapaciteten.

Upplandstiftelsen och Tierps kommun är båda med och medfinansierar satsningen.