• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Förskola och utbildning

NTA-UTBILDARE Kristin Engvall vilar, efter att ha jagat rummet runt och fyllt en klädpåse med luft. Detta för att demonstrera att luft tar plats – och kan användas som en jättekudde. (Bilden är från ett fortbildningstillfälle i april 2019 för barnskötare och förskollärare).

Tierp får pengar till ljusprojekt i förskolan

För femte gången har utbildningsverksamheten i Tierps kommun lyckats väl med en ansökan till Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, som investerar 126 000 kronor för att kommunens förskoleelever ska få lära sig mer om naturvetenskap och teknik.

Denna framtidsinvestering (fonden är noga med att medlen som delas ut kallas för investeringar, inte bidrag) går till förskolans NTA-verksamhet – natur och teknik för alla. Mer exakt används de till fortbildning för personal och inköp av NTA-temalådor med pedagogiskt materiel på olika teman. Den nu beviljade ansökan är inriktad på tema ljus och en första utbildningsdag på temat är planerad till den 28 maj 2019.

Struktur och helhet

I sin ansökan till Ljungbergsfonden visade pedagogerna i Tierp på flera nyttiga effekter av NTA-arbete med personal som fått fortbildning (endast pedagoger som gått dessa temautbildningar får använda materialet i NTA-temalådorna). En effekt är att det naturvetenskapliga arbetssättet utvecklas. En annan positiv effekt är att det skapas nya pedagogiska samarbetsformer mellan alla verksamheter som tar hand om 1-5-åringar. Det ger bättre kontakt och samverkan mellan kommunala förskolor, fristående föräldrakooperativ och pedagogisk omsorg (det som tidigare kallades dagbarnvårdare).

Framtidsvinnare

De verkliga framtidsvinnarna är så klart alla 1-5-åringar och vad de uppnår genom det tematiska NTA-arbetet visar sig tydligt när de fyllt 6 år och börja i förskoleklass.

– De har med sig ord, begrepp och grundläggande kunskaper i naturvetenskap och teknik och en bättre förförståelse. Det säger Lena Eriksson, lärare vid Mehede skola och NTA-samordnare i kommunens skolor.

– Samtidigt smittas personalen av barnens glädje och vilja att lära sig nya saker, fortsätter hon.

Tierps långsiktiga ambition är att den tematiska modellen ska bli ett strukturerat NTA-arbete, där varje tema är en del i ett årshjul.

Hittills har fem av sju ansökningar från Tierps kommun till Ljungbergsfonden varit framgångsrika. De har gällt start för NTA 2006, luft-vatten-ljud i förskolan 2012, teknik 2016, revidering av teman 2016 och nu alltså ljus.

FAKTA – fond för spetskompetens

Ljungbergsfondens syfte är att öka barns och ungdomars möjligheter att ”skaffa spetskompetens inom naturvetenskap, teknik och entreprenörskap”, både för sin egen utveckling och för framtida aktivt deltagande i samhällsutvecklingen. Det är en av landets största privata fonder på området och skapades av industrimannen Erik Johan Ljungberg för över 100 år sedan.

Bild: NTA-utbildare Kristin Engvall vilar, efter att ha jagat rummet runt och fyllt en klädpåse med luft. Detta för att demonstrera att luft tar plats – och kan användas som en jättekudde. (Bilden är från ett fortbildningstillfälle i april 2019 för barnskötare och förskollärare, som inte finansierats av Ljungbergsfonden men är ett NTA-temat.)

Bild: Klart att luft tar plats. Trä en diskhandske över en burk och försök stoppa ner handen i handsken. Det möter motstånd.